Rozbicie zorganizowanej grupy przestępczej

źródło: Policja Zachodniopomorska

Pod koniec zeszłego roku zakończone zostało śledztwo powierzone policjantom z KWP w Szczecinie przez prokuraturę okręgową. W sprawie sporządzony już został akt oskarżenia przeciwko 9 podejrzanym o udział w zorganizowanej grupie przestępczej, której celem było popełnianie przestępstw związanych z uczestnictwem w obrocie znacznymi ilościami środków odurzających w postaci marihuany i substancji psychotropowych w postaci amfetaminy oraz odpłatne i nieodpłatne udzielanie środków odurzających i psychotropowych indywidualnym odbiorcom.

źródło: Policja Zachodniopomorska

źródło: Policja Zachodniopomorska

Grupa namierzona została przez policjantów z KWP w Szczecinie zajmujących się zwalczaniem przestępczości narkotykowej. Po zebraniu przez nich dostatecznych dowodów w sprawie zostało wszczęte śledztwo, z ustaleń którego wynika, że grupa działała na terenie Szczecina i Mierzyna w okresie od stycznia 2015 r. do grudnia 2015 r. Na czele grupy stał dwudziestotrzyletni mieszkaniec Przecławia, w przeszłości dwukrotnie karany między innymi za groźby karalne. W dacie zatrzymania, w dniu w dniu 7 października 2015 r. podejrzany odbywał za ten czyn karę pozbawienia wolności, w systemie dozoru elektronicznego. Był on kierownikiem całego gangu. Kierował czynnościami poszczególnych członków grupy. To on decydował o czasie miejscu i ilości nabycia narkotyków. Wybierał dostawców, sposób ich dostarczenia i przechowywania przed dalszą dystrybucją. Egzekwował  za pośrednictwem innych osób należności z tytułu transakcji.

Pozostali członkowie grupy to mężczyźni w wieku od 20 do 49 lat, w przeszłości karani, miedzy innymi za przestępstwa z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, którzy działali w ramach określonego podziału zadań, do których należało między innymi zaopatrywanie pozostałych członków grupy w amfetaminę i marihuanę oraz sprzedaż narkotyków innym odbiorcom. Z ustaleń śledztwa wynika, że każdy z członków grupy, w okresie jej działania, uczestniczył w obrocie narkotykami w ilości od kilkuset gram do kilkunastu kilogramów, środków odurzających lub psychotropowych.

źródło: Policja Zachodniopomorska

źródło: Policja Zachodniopomorska

Podczas zatrzymania poszczególnych członków grupy, w wyniku ich przeszukania lub przeszukania należących do nich samochodów lub użytkowanych przez nich mieszkań przy niektórych z podejrzanych zabezpieczono nieznaczne ilości marihuany lub amfetaminy, woreczki foliowe z zawartością śladowych ilości narkotyków, wagi elektroniczne, notatniki z zapisami wskazującymi na prowadzenie przestępczej działalności polegającej na handlu narkotykami. Przy jednym z podejrzanych zabezpieczono torbę foliową z zawartością blisko 300 gram suszu roślinnego, który jak ustalono w wyniku badań fizykochemicznych, stanowił ziele konopi innych niż włókniste ( marihuanę) o wadze 251 gramów. Przy kolejnym broń gazową, na posiadanie, której wymagane jest zezwolenie. W dacie skierowania aktu oskarżenia wobec dwóch podejrzanych, w tym kierującego grupą stosowano środki zapobiegawcze w postaci tymczasowego aresztowania. Wobec pozostałych osób, początkowo stosowane areszty, zamieniono na wolnościowe środki zapobiegawcze dozoru policji i poręczenia majątkowego w kwotach od 4 000 zł do 20 000 zł oraz zakaz opuszczania kraju.

Podejrzani nie przyznali się do popełnienia przestępstw związanych z udziałem w zorganizowanej grupie przestępczej i obrotem znacznymi ilościami narkotyków. Aktem oskarżenia objęto również, niebędącego członkiem grupy, podejrzanego o utrudnienie prowadzonego w tej sprawie postępowania karnego. Policjanci szacują, że grupa w czasie swojej działalności mogła wprowadzić na czarny rynek kilkadziesiąt kilogramów narkotyków. Ich wartość szacują na kwotę około 800 tys zł. Za udział w zorganizowanej grupie przestępczej i obrót znacznymi ilościami narkotyków, podejrzanym, którzy uczynili sobie z prowadzonego procederu stałe źródło dochodu grozi kara do 15 lat pozbawienia wolności.

źródło: Policja Zachodniopomorska

Facebook