Lwy i krokodyle na terenie posesji

źródło: Policja Śląska

Rybnicka policja otrzymała informację, że na jednej z posesji w Rybniku może być przetrzymywany młody lew. Ta informacja potwierdziła się. Podczas kontroli przeprowadzonej przez Powiatowego Lekarza Weterynarii, w której uczestniczyli policjanci z wydziału dw. z przestępczością gospodarczą rybnickiej komendy oraz przedstawiciel fundacji na rzecz ochrony zwierząt, lekarz stwierdził, że zwierzę przetrzymywane jest niezgodnie z warunkami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 3 sierpnia 2011 roku w sprawie gatunków zwierząt niebezpiecznych dla życia i zdrowia ludzi. W związku z tym,  zwierzę zostało przekazane pod tymczasową opiekę do zoo w Poznaniu, w celu zapewnienia właściwych warunków hodowli.

źródło: Policja Śląska

W trakcie realizacji tej sprawy okazało się, że na terenie jednej z posesji, tym razem w Tarnowskich Górach, może znajdować się kolejny lew, należący do tego samego właściciela. Podczas kolejnych czynności policjanci potwierdzili te przypuszczenia. Również w tym przypadku Powiatowy Lekarz Weterynarii stwierdził, że lew i trzy krokodyle ( znalezione w Tarnowskich Górach) przetrzymywane są niezgodnie z przepisami, dlatego podjęto decyzję o przekazaniu ich pod tymczasową opiekę do poznańskiego zoo.

Policjanci z wydziału dw. z przestępczością gospodarczą rybnickiej komendy wszczęli postępowanie w sprawie nabycia, przetrzymywania i hodowli w niewłaściwych warunkach oraz bez wymaganych dokumentów m.in. CITES, zwierząt szczególnie zagrożonych wyginięciem,  w tym wypadku chodzi o dwa lwy oraz trzy krokodyle, tj. o czyn z art. 128 pkt 2 lit. b, d, e ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody oraz o czyn z art. 37 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt. W sprawie zostały przesłuchane trzy osoby. Dokumentacja została przesłana do Prokuratury Rejonowej w Rybniku, w celu poddania analizie i ocenie zebranych materiałów oraz podjęcia dalszych czynności w tej sprawie.

źródło: Policja Śląska

Facebook