Negocjatorzy i antyterroryści w akcji

źródło: KWP w Gorzowie Wlkp.

W Nowej Soli w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 odbyły się ćwiczenia dowódczo-sztabowe zorganizowane przez Komendę Powiatową Policji w Nowej Soli. Celem działań było przećwiczenie współdziałania służb w trakcie wystąpienia zdarzenia kryzysowego. Zaplanowany scenariusz przewidywał zdarzenie, które może się pojawić w codziennej służbie policjantów. W ćwiczeniach uczestniczyli także przedstawiciele: Państwowej Straży Pożarnej, Nieetatowej Grupy Realizacyjnej KMP w Zielonej Górze, Wydziału Zabezpieczeń Działań Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej w Krośnie Odrzańskim, Zespołu Zarządzania Kryzysowego Starostwa w Nowej Soli, LOK w Nowej Soli, WOPR-u oraz Samodzielnej Jednostki Strzeleckiej z Zielonej Góry.

źródło: KWP w Gorzowie Wlkp.

Akcja rozpoczęła się, gdy dyżurny nowosolskiej jednostki otrzymał informację o wtargnięciu na teren budynku szkoły napastników z bronią. Oficer niezwłocznie przekazał tę informację innym służbom. Pani Dyrektor szkoły ogłosiła alarm. Przybyli na miejsce policjanci przystąpili do działań. W wyniku zaistniałej sytuacji na miejsce skierowano policyjnych negocjatorów, którzy negocjowali z jednym z napastników. Z pomocą kolejno przybywały służby wsparcia. Negocjatorzy próbowali przekonać mężczyznę do wycofania się z napadu. Po zakończonych negocjacjach, funkcjonariusze Sekcji Antyterrorystycznej w trakcie przeszukania budynku, napotkali na zabarykadowanego mężczyznę, który przetrzymywał 12 uczniów, w tym jedną kobietę w ciąży. Funkcjonariusze AT uwolnili zakładników. Dodatkowo w czasie trwania działań w szkole wybuchł pożar.

źródło: KWP w Gorzowie Wlkp.

Doskonale skoordynowane działania wszystkich służb przy zastosowaniu specjalistycznych środków doprowadziły do zlikwidowania wszystkich zagrożeń, w tym do zatrzymania sprawców napadu. Przeprowadzone ćwiczenia potwierdziły, że funkcjonariusze poszczególnych formacji są bardzo dobrze przygotowani do działania w przypadku wystąpienia tego typu zdarzeń.

źródło: KWP w Gorzowie Wlkp.

Facebook