Świeża krew

źródło: Szkoła Policji w Słupsku

Kolejna grupa młodych policjantów zasiliła szeregi polskiej Policji. Kurs podstawowy w słupskiej Szkole Policji ukończyło we piątek 13.09.br ponad 280 słuchaczy. Młodzi policjanci po raz pierwszy w życiu założyli policyjny mundur w połowie listopada i po kilku dniach trafili na szkolenie zawodowe podstawowe, które ukończyć musi każdy policjant rozpoczynający służbę. W trakcie pobytu w słupskiej Szkole Policji byli skoszarowani na terenie Kompanii I, II, IV oraz VI.

źródło: Szkoła Policji w Słupsku

Przez 29 tygodni zdobywali policyjną wiedzę niezbędną do pełnienia służby w swoich macierzystych jednostkach na podstawowych stanowiskach wykonawczych w pionie prewencji. Rozwiązywany dziś rano końcowy test wiedzy składał się z 80 pytań. Uroczyste zakończenie szkolenia i wręczenie świadectw odbyło się w auli słupskiej Szkoły Policji. Świadectwa wręczył absolwentom komendant Szkoły insp. Jacek Gil. Już tradycyjnie w uroczystości uczestniczyli bliscy i rodziny młodych policjantów. Dodatkowym punktem uroczystego zakończenia było wręczenie listów gratulacyjnych słuchaczom, którzy w szczególny sposób wyróżnili się podczas szkolenia.

źródło: Szkoła Policji w Słupsku

Listy gratulacyjne otrzymało troje policjantów z zachodniopomorskiego garnizonu Policji: post. Ewa Szuber z komendy Miejskiej Policji w Szczecinie oraz post. Przemysław Sagan i post. Kacper Stępień z Oddziałów Prewencji Policji w Szczecinie, którzy w trakcie zajęć programowych na terenie Słupska zatrzymali po bezpośrednim pościgu sprawcę pobicia młodego mężczyzny. Taka wzorowa postawa i dbałość o porządek publiczny zasługuje na szczególne uznanie.
Większość absolwentów, którzy opuścili mury słupskiej Szkoły Policji już w poniedziałek pełnić będzie swoje pierwsze służby w terenie. Przed nimi jeszcze obowiązkowe praktyki w Oddziałach Prewencji Policji, które przewidują 39 służb w ciągu 49 dni. Przywilej noszenia policyjnej gwiazdy; to nie tylko zaszczyt służby Ojczyźnie, ale również ciężka służba, pełniona niejednokrotnie z narażeniem życia.

źródło: Szkoła Policji w Słupsku

Facebook