Szkolenie grup interwencyjnych SW

źródło:mjr Łukasz Gawron
W dniach 24 – 28 kwietnia 2017 r., sekcja Grupy Interwencyjnej Służby Więziennej z  Krakowa uczestniczyła we wspólnych warsztatach szkoleniowych z zakresu taktyki i techniki użycia broni palnej oraz interwencji z funkcjonariuszami grupy interwencyjnej Służby Więziennej Republiki Czeskiej.

Gospodarzem wspólnych ćwiczeń był Zakład Karny w Pardubicach. W czasie kilkudniowych zajęć funkcjonariusze obu grup mieli możliwość wymiany doświadczeń i umiejętności praktycznych między innymi w zakresie konwojowania osadzonych szczególnie niebezpiecznych, poruszania się w kolumnach czy ewakuacji w sytuacji zagrożenia. Funkcjonariusze grup interwencyjnych ćwiczyli techniki interwencji w celach, korytarzach oraz w samochodach. Elementem warsztatów były także zagadnienia związane z taktyką oraz techniką użycia broni palnej. Szkolenie zostało wzbogacone o doświadczenia z zakresu reakcji na zagrożenie w bliskim kontakcie, przekazane przez głównego instruktora Systemy (rosyjskiego militarnego systemu walki) na terenie Czech – Davida Sykore.

źródło:mjr Łukasz Gawron

Oprócz zajęć praktycznych, zagraniczna wizyta miała na celu wymianę informacji na temat problematyki postępowania z osobami pozbawionymi wolności oraz stosowanych rozwiązań ochronnych. Polscy funkcjonariusze mieli okazję rozmawiać na temat zadań realizowanych przez polskie i czeskie służby ochronne oraz zobaczyć infrastrukturę tamtejszych jednostek. Funkcjonariusze krakowskiej Grupy Interwencyjnej zwiedzili również muzeum na terenie Aresztu Śledczego Praha-Pankrác, zapoznając się z historią czeskiego więziennictwa.
Podsumowując wizytę płk Josef Psenicka oraz mjr Łukasz Gawron podkreślali wysoką jakość współpracy pomiędzy funkcjonariuszami Polski i Czech, którzy poprzez wymianę doświadczeń oraz dobrych praktyk znacząco podnoszą swoje kwalifikacje zawodowe z nieocenionym pożytkiem dla obu służb.

źródło: CZSW

Facebook