Szkolenia dla dowódców pododdziałów prewencji Policji

źródło: Szkoła Policji w Słupsku

Zakończyła się kolejna edycja szkolenia dla dowódców pododdziałów prewencji Policji. Kursy specjalistyczne dla średniej kadry dowódczej formacji prewencyjnych realizowane są wyłącznie w słupskiej Szkole Policji. Celem kursu jest nabycie niezbędnej wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych z zakresu dowodzenia pododdziałem oraz dobieranie odpowiedniej taktyki działania adekwatnej do dynamicznie zmieniającej się sytuacji, ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa interweniujących policjantów. Szkolenie jest także doskonałą okazją aby udoskonalić i utrwalić wiedzę z zakresu formowania i manewrowania szykami policyjnymi z jednoczesnym wykorzystaniem i użyciem środków przymusu bezpośredniego.

Zajęcia trwają trzy tygodnie i podzielone jest na dwa główne bloki tematyczne – dowodzenie i realizację działań zespołowych. Policjanci poznają filozofię i teorię dowodzenia oraz aspekty prawne działania pododdziałów zwartych Policji. W trakcie zajęć omawiane jest także użycie i wykorzystanie środków przymusu bezpośredniego.
W zakończonej edycji udział wzięli policjanci z 12 województw. Zajęcia koordynowali wykładowcy Wydziału Organizacji i Dowodzenia słupskiej Szkoły Policji st.asp. Łukasz Karkowski i asp. Dariusz Makowski. Zdobyta w Słupsku wiedza i doświadczenie będą teraz przekazywane w poszczególnych garnizonach pozostałym policjantom.

W ramach ćwiczeń praktycznych uczestnicy szkolenia opracowują plan zabezpieczenia działań policyjnych wykorzystując do tego mapy oraz urządzenia GPS. Kolejnym etapem jest organizacja łączności, podział zadań i określenie współdziałania pododdziałów Policji. Każdy z kursantów określa taktykę działania drużyn interwencyjnych i prowadzenie ewentualnych działań ratowniczych. Jakość opracowanych materiałów weryfikowana jest podczas symulacji działań pododdziałów zwartych przywracających naruszony porządek prawny.

 

źródło: Szkoła Policji w Słupsku

Facebook