RUSZNIKARZ-ZAWÓD Z PRZYSZŁOŚCIĄ?

źródło fot. Piotr Modrzyński (archiwum własne)

Zgodnie z obowiązującymi przepisami aby być dopuszczonym do egzaminu czeladniczego należy albo ukończyć 450-godzinny kurs czeladniczy lub minimum 3 lata pracować w koncesjonowanych zakładach rusznikarskich u mistrza rusznikarstwa. Dlatego nie ma żadnego wymogu ukończenia dodatkowych kursów. Wyjątek stanowi jedynie sytuacja, gdy chcemy otworzyć własną działalność gospodarczą. Wówczas w trakcie kursu rusznikarza istnieje możliwość ukończenia wymaganego przez MSWiA uzupełniającego kursu przeprowadzonego przez Wojskowy Instytut Techniki Uzbrojenia.

Z Piotrem Modrzyńskim, właścicielem Biura Ochrony Black Angel – rozmawia Anna Ruszczyk.

Kto może zostać rusznikarzem?

Rusznikarzem może zostać osoba pełnoletnia, niekarana która uzyskała na drodze egzaminu tytuł zawodowy czeladnika rusznikarstwa lub mistrza rusznikarstwa. Zainteresowani na czas nauki niejednokrotnie dokonują sporych wyrzeczeń zawodowych i osobistych: np. zmiana pracy, przeniesienie się na czas kursu do Kalisza, rezygnacja ze studiów. Ośrodek Szkoleń Zawodowych i Menadżerskich TMA1993 Group jest jedyną tego typu szkołą w Polsce i piątą w Europie. To już cztery lata funkcjonowania tego kierunku zawodowego w naszej szkole, której tradycje datują się od 1993 roku, czyli już ponad ćwierć wieku.

Czy na rynku jest zapotrzebowanie na tego typu wiedzę, umiejętności?

Zawód rusznikarza jest zawodem bardzo perspektywicznym zarówno na rynku pracy cywilnym jak również we wszystkich rodzajach służb mundurowych. Patrząc na statystyki KGP na stan z grudnia 2017 mówią one same za siebie: ponad 206 tysięcy pozwoleń na broń oraz ponad 463 tysięcy jednostek legalnie zarejestrowanej broni palnej w rękach cywilnych użytkowników. Dodajmy do tego jeszcze broń, która znajduje się na stanie ponad 20 rodzajów służb mundurowych takich chociażby jak np. Służba Więzienna, Straż Graniczna, Policja, Wojsko, WOT itd.

Jakie kursy bądź szkolenia należy ukończyć by zostać rusznikarzem?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami aby być dopuszczonym do egzaminu czeladniczego należy albo ukończyć 450-godzinny kurs czeladniczy lub minimum 3 lata pracować w koncesjonowanych zakładach rusznikarskich u mistrza rusznikarstwa. Dlatego nie ma żadnego wymogu ukończenia dodatkowych kursów. Wyjątek stanowi jedynie sytuacja, gdy chcemy otworzyć własną działalność gospodarczą. Wówczas w trakcie kursu rusznikarza istnieje możliwość ukończenia wymaganego przez MSWiA uzupełniającego kursu przeprowadzonego przez Wojskowy Instytut Techniki Uzbrojenia.

źródło fot. Piotr Modrzyński

Czego można nauczyć się w trakcie zajęć?

W trakcie zajęć można się nauczyć wytwarzania, naprawy, konserwacji oraz dekowania broni sposobami współczesnymi jak również analogicznymi do technologii wytwarzania broni właściwego dla danego okresu historycznego. Kilkanaście przedmiotów zawodowych uzupełnia nieznane do tej pory rejony wiedzy zawodowej.

Czy każdy taki kurs kończy się egzaminem czeladniczym?

Na zakończenie każdego kursu organizowane są egzaminy czeladnicze oraz mistrzowskie w Izbie Rzemieślniczej w Kaliszu. Do końcowego egzaminu zawodowego przystępuje ok. 80% absolwentów naszej szkoły. Egzamin w pierwszym terminie zdaje z wynikiem pozytywnym kolejne 80% przystępujących do egzaminu i w ciągu roku na drodze egzaminów poprawkowych pozostałe 20% przystępujących.

Jak wyglądają kwestie prawne tego zawodu? Czy można być rusznikarzem bez dyplomu?

Zawód rusznikarza należy do zawodów reglamentowanych co sprawia iż wykonywanie czynności bez uprawnień nosi znamiona przestępstwa i jest zagrożone karą bezwzględnego więzienia zgodnie z art. 263 § 1. Kodeksu Karnego ,,Kto bez wymaganego zezwolenia wyrabia broń palną albo amunicję lub nią handluje, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10”.

Czy według Pana jest to zawód przyszłościowy, czy raczej wiedza, którą należałoby traktować jako hobby?

To tak jakby zapytać czy my jako posiadacze samochodów potrzebujemy warsztatów samochodowych oraz stacji diagnostycznych. Wielu naszych kursantów jest pasjonatami strzelectwa, chcącymi pogłębić swoją dotychczasową wiedzę o nowe aspekty. Pozostali wiążą z tym zawodem bardzo poważne plany zawodowe oraz życiowe nie tylko w Polsce ale i poza jej granicami. W końcu rynek pół miliona sztuk broni rynku cywilnego oraz drugie tyle w formacjach mundurowych jest wystarczającą rekomendacją dla zawodu rusznikarza.

Na kiedy zaplanowane są kolejne kursy dla rusznikarzy?

Początek kursu zaplanowaliśmy na 19 stycznia 2019. Kurs kończy się 22 czerwca 2019 egzaminem państwowym.

Dziękuję za rozmowę

Facebook