Policyjne eskorty

źródło:Policja Śląska

W sądzie okręgowym usytuowanym na terenie katowickiego oddziału prewencji odbyła się kolejna rozprawa pseudokibiców jednej ze śląskich drużyn piłkarskich. 36 oskarżonych pozbawionych wolności, na rozprawy konwojowanych jest z 15 jednostek penitencjarnych. Za ich skuteczny i bezpieczny transport odpowiedzialni są policjanci z Wydziału Konwojowego i Policji Sądowej KWP w Katowicach.

Zwieńczeniem pracy policjantów jest doprowadzenie przestępców przed oblicze wymiaru sprawiedliwości. Ostateczną i najważniejszą rolę w tym przedsięwzięciu odgrywają sądy, które decydują o losie oskarżonego. Aż do zakończenia procesu mundurowi mają do wykonania szereg zadań, związanych z jego przebiegiem. Za ich realizację na terenie województwa ślaskiego odpowiedzialni są policjanci z Wydziału Konwojowego i Policji Sądowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach. Jest to największy wydział policyjny i konwojowy w Polsce. Tworzy go blisko 400 policjantów, a w jego skład wchodzi 11 komórek zamiejscowych: sekcja w Katowicach oraz referaty w Bielsku-Białej, Czeladzi, Częstochowie, Gliwicach, Raciborzu, Tarnowskich Górach  z ogniwem w Lublińcu i Jastrzębiu-Zdroju, a także Policyjne Izby Dziecka w Bielsku-Białej i w Katowicach. Wydziałem kieruje mł. insp. Sławomir Fendler, a jego zastępcą jest podinsp. Agata Gogola.

Mundurowi z „konwojówki” nie tylko przewożą przestępców do sądów, ale i doprowadzają nieletnich do zakładów poprawczych, schronisk, czy młodzieżowych ośrodków wychowawczych. Odpowiedzialni są również za zabezpieczenie transportów uzbrojenia i wzmocnienie konwojów z cennymi przesyłkami. Policjanci z tego wydziału sprawują także nadzór nad zatrzymanymi, którzy przebywają w szpitalu, ale i pomagają podczas zabezpieczeń imprez masowych. Niełatwe zadanie należy również do policjantów z tego wydziału, wchodzących w skład policji sądowej. Ich odpowiedzialna rola polega na trosce o prawidłowy przebieg rozpraw sądowych oraz bezpieczeństwo jej uczestników.

Wczoraj odbyła się kolejna rozprawa o zwiększonym zagrożeniu bezpieczeństwa. Charakter sprawy wymaga ze strony mundurowych szczególnego przygotowania. Do służby zaangażowano blisko 100 mundurowych z Wydziału Konwojowego i Policji Sądowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach, Oddziału Prewencji Policji w Katowicach i Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji. Wykorzystano do tego m.in. 36 więźniarek. Trwający proces prowadzony jest z zachowaniem szczególnych środków ostrożności. Ze względów bezpieczeństwa oskarżonym dowiezionym z aresztów nie zdjęto kajdanek.

Budynek sądu posiada dwie sale rozpraw przystosowane do prowadzenia tego rodzaju procesów. Na terenie obiektu zamontowanych jest 50 kamer rejestrujących obraz i dźwięk. W tym trzy obrotowe z możliwością zbliżania obrazu. Monitoring ten obsługują również policjanci z “sądówki”. Duża sala rozpraw została specjalnie zbudowana w roku 2001 roku i zaprojektowana w celu zabezpieczenia procesów, gdzie przewiduje się wystąpienie zagrożenia bezpieczeństwa. W sali tej odbywają się rozprawy, które wymagają wzmożonych środków ostrożności, np. z udziałem: członków zorganizowanych grup przestępczych, osób posiadających status świadka „incognito” i świadka koronnego, bardzo dużej liczby osób oskarżonych, lub też tych, które wzbudzają duże zainteresowanie medialne.

Wykorzystanie poszczególnych sal rozpraw jest uzależnione od ilości osób oskarżonych lub rodzaju czynności, jakie w danym dniu wykonuje sąd. Mała sala rozpraw jest wyposażona w system umożliwiający prowadzenie wideokonferencji.

W budynku sądu okręgowego na terenie katowickiego oddziału prewencji toczyły się najgłośniejsze medialnie procesy.

W czasie trwania takich rozpraw, stosowane są wzmożone środki ostrożności, polegające na kontroli wszystkich osób wchodzących do obiektu urządzeniami do wykrywania metali i prześwietlaniu zawartości bagażu promieniami RTG. Ponadto na deponowaniu przez wszystkich uczestników, w tym prokuratorów oraz obrońców, telefonów komórkowych, czy też uzyskaniu sądowej zgody na otrzymanie przepustki uprawniającej do wejścia przez każdą osobę chcącą uczestniczyć w procesie w charakterze publiczności.

źródło:KWP Katowice

Facebook