Laboratorium kryminalistyczne KWP w Rzeszowie

źródło: Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie

Laboratorium Kryminalistyczne Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie właśnie zostało wyposażone w ambulans kryminalistyczny, chromatografy gazowe i cieczowy, a także bibliotekę widm podczerwieni. To tylko część specjalistycznego sprzętu, który ma za zadanie usprawnienie pracy funkcjonariuszy.

Ambulans kryminalistyczny – samochód marki Renault Master – wykorzystywany będzie do obsługi nagłych zdarzeń. Wyposażenie: mobilny chromatograf gazowy, mobilne stanowisko do akwizycji danych cyfrowych na miejscu katastrof i wydarzeń nadzwyczajnych, a także przenośny system rejestracji geometrii otoczenia 3D. Zalety? Dzięki temu możliwe będzie szybkie dotarcie na miejsce katastrofy lub przestępstwa oraz analiza próbek zabezpieczonych na miejscu zdarzenia. Specjalistyczna biblioteka widm podczerwieni umożliwi precyzyjną identyfikację poszczególnych związków, wchodzących w skład badanych próbek.

źródło: Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie

źródło: Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie

Większość  specjalistycznego sprzętu trafiła do Pracowni Chemii Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Rzeszowie. Do czego służą chromatografy? Chromatografy gazowy i cieczowy używane są do analiz próbek i mieszanin zabezpieczonych na miejscach zdarzeń lub przestępstw. Rozbijają mieszaniny na poszczególne związki chemiczne. W konsekwencji pozwala to na ustalenie składu podrabianych leków, kosmetyków, dopalaczy oraz sterydów anabolicznych.

źródło: KWP w Rzeszowie

źródło: KWP w Rzeszowie

System rejestracji geometrii otoczenia 3D (dzięki wiązce laserowej) wykonuje pomiary śladów z miejsc katastrof i poważnych wypadków drogowych, na potrzeby ich dokumentowania,wizualizacji oraz rekonstrukcji.

Koszt zakupionego sprzętu wyniósł ponad 2 mln złotych. Wyposażenie w specjalistyczny sprzęt zostało zrealizowane w ramach projektu: „Poprawa stanu bezpieczeństwa na terenie województwa podkarpackiego poprzez wyposażenie jednostek Policji w specjalistyczny sprzęt”.

Źródło: Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie

Facebook