Selekcja

źródło:KWP w Opolu

Nie rzucają się w oczy, polegają na sobie, ale przede wszystkim są skuteczni. Na co dzień uczestniczą w najpoważniejszych akcjach, niejednokrotnie narażając swoje życie. Non stop doskonalą swoje umiejętności, a do zlecanych im zadań podchodzą z pełnym profesjonalizmem. Niewątpliwie zapaleńcy o twardych charakterach. To cechy opolskich kontrterrorystów.

Samodzielny Pododdział Kontrterrorystyczny Policji w Opolu powstał na początku kwietnia 2019 roku. To efekt wydzielenia osobnego pionu w Polskiej Policji – kontrterrorystów. Jednak opolscy komandosi mają 25-letnie doświadczenie m. in. w zwalczaniu najcięższych kategorii przestępstw oraz aktów terroryzmu. Policjanci uczestniczą w działaniach realizacyjnych, minersko-pirotechnicznych, ratowniczych oraz w sytuacjach wymagających użycia taktyki specjalnej lub specjalistycznego sprzętu. Mają ku temu odpowiednie przygotowanie oraz wyposażenie.

Policjanci nieustannie podnoszą swoje kwalifikacje i doskonalą umiejętności. Poddawani są regularnym testom sprawności fizycznej, muszą wykazać się dobrym zdrowiem oraz przejść szereg testów psychologicznych. Do swoich zadań zawsze podchodzą z pełnym profesjonalizmem. I tego oczekują od swoich przyszłych kolegów.

Jeśli chcesz wiedzieć więcej o selekcji do Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji to zadzwoń 77 422 33 50 lub zobacz.

Oferta skierowana jest do policjantów, którzy między innymi legitymują się bardzo dobrym zdrowiem, wysoką sprawnością fizyczną oraz odpornością na stres.

 

źródło:KWP w Opolu

Facebook