Identyfikacja ofiar katastrof

źródło:CSP

Międzynarodowe standardy stworzone przez INTERPOL, obowiązują już od wielu lat, zaś działania tego rodzaju są prowadzone w ramach zespołów DVI (Disaster Victims Identification). W bieżącym roku również w naszym kraju na szczeblu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Komendy Głównej Policji zapadły decyzje o utworzeniu zespołów DVI. Wiąże się to z ogromem prac obejmujących przepisy, struktury, wyposażenie techniczne i wyszkolenie nieetatowych członków takich zespołów.

źródło:CSP

Jednym z istotnych przedsięwzięć w tym zakresie stało się pierwsze przeprowadzone w Polsce szkolenie podstawowe, zorganizowane przez Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji. Prowadzącymi byli najbardziej doświadczeni przedstawiciele komórki odpowiadającej za tego rodzaju działania z centrali INTERPOLU w Lyonie. Jeden dzień szkolenia poświęcony był pracy zespołu DVI na miejscu zdarzenia (tzw. etap post mortem). Ćwiczenia zostały zrealizowane w oparciu o zaplecze logistyczne Centrum Szkolenia Policji oraz przy wsparciu kadry Zakładu Szkoleń Specjalnych. Jednym z uczestników szkolenia był zastępca kierownika ww. komórki organizacyjnej, podinsp. Jarosław Piotrowski.

źródło:CSP

Facebook