Warsztaty kryminalistyczne

źródło:KWP w Lublinie

W Janowie Lubelskim trwają od poniedziałku XVIII Regionalne Warsztaty Kryminalistyczne. W szkoleniu bierze udział łącznie około 180 osób: ponad 100 techników kryminalistyki z lubelskiego garnizonu policji, technicy z województw: podlaskiego, mazowieckiego, małopolskiego, podkarpackiego i Komendy Stołecznej Policji, przedstawiciel Centrum Szkolenia Policji w Legionowie, a także technicy ze Straży Granicznej, Żandarmerii Wojskowej. W tym roku po raz pierwszy w warsztatach uczestniczą również przedstawiciele Krajowej Administracji Skarbowej. Cały cykl szkoleniowy podzielony jest na dwa etapy. W każdym z nich udział bierze około 90 uczestników. Wykładowcami prowadzącymi zajęcia są głównie biegli z Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Lublinie.

Tematyka warsztatów jest bardzo szeroka, obejmuje zagadnienia z dziedziny mechanoskopii, badań dokumentów, czy chemii. Podczas zainscenizowanych zdarzeń, technicy sprawdzają swoje umiejętności w zadaniach takich jak: oględziny miejsca wypadku drogowego i pojazdu, prowadzenie oględzin na miejscu ujawnienia laboratorium do wytwarzania narkotyków syntetycznych, oględziny miejsca użycia broni palnej czy zabezpieczanie banknotów ujawnionych w nielegalnej drukarni. Technicy doskonalą się również w zabezpieczaniu i wykorzystaniu śladów stanowiących przedmiot badań informatycznych.

W warsztatach biorą także udział naczelnicy laboratoriów kryminalistycznych KWP w Krakowie, Rzeszowie i Białegostoku oraz KWP w Lublinie (jako gospodarze). W środę uczestników szkolenia odwiedził I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie mł. insp. Jerzy Czebreszuk, który sprawuje nadzór nad służbą kryminalną w lubelskim garnizonie Policji.

Warsztaty kryminalistyczne organizowane są każdego roku. To bardzo dobra okazja do tego, aby wymieniać się doświadczeniami i doskonalić umiejętności. Na co dzień technicy pracują na miejscu tragicznych w skutkach wypadków drogowych, w których są ofiary, prowadzą czynności na miejscu najpoważniejszych przestępstw. Biorą udział w sekcjach zwłok i eksperymentach procesowych pozwalających odtworzyć szczegółowo przebieg zdarzenia. Technicy niejednokrotnie pracują w trudnych warunkach, zarówno za dnia, jak i w nocy, w pomieszczeniach, a także w terenie otwartym, w zmiennych warunkach pogodowych. Ich praca, często nawet kilkunastogodzinna wymaga skupienia, uwagi, ostrożności, dokładności, a także umiejętności przewidywania i wyobraźni. Śladów pozostawianych na miejscu zdarzenia może być wiele. Rolą technika jest zatem jak najlepsze ich zabezpieczenie, by stanowiły cenny materiał dowodowy pozwalający na zidentyfikowanie sprawcy. Regionalne Warsztaty Kryminalistyczne potrwają do soboty. Po zakończeniu części praktycznej nastąpi podsumowanie i wymiana doświadczeń.

źródło:KWP w Lublinie

Facebook