Ćwiczenia w Kosowie

źródło:KGP

W dniach 22-24 oraz 29-31 października 2019 r. zostały przeprowadzone wspólne ćwiczenia policjantów XXX zmiany Jednostki Specjalnej Polskiej Policji w Kosowie i węgierskich żołnierzy sił KFOR.

Głównym celem ćwiczeń było wzajemne poznanie procedur, przepisów oraz taktyki działań, które realizowane są przez funkcjonariuszy JSPP oraz żołnierzy z Węgier. W trakcie ćwiczeń wypracowano wspólną taktykę działań, która może zostać wykorzystana podczas ewentualnych naruszeń ładu i porządku publicznego na terenie Kosowa.

Ćwiczenia zakładały różne scenariusze rozwoju sytuacji podczas ewentualnych zamieszek oraz podejmowanie decyzji przez dowodzących siłami porządkowymi w celu szybkiego i sprawnego neutralizowania zagrożeń. Taktyka działań polegała m.in. na użyciu pododdziału zwartego wykorzystującego środki przymusu bezpośredniego w postaci gazu łzawiącego czy broni gładkolufowej. Ponadto przećwiczono pokonywanie przeszkód w postaci prowizorycznych barykad oraz rzucanych tzw. koktajli Mołotowa, a także ewakuację rannych w trakcie trwania zamieszek. Użyte podczas ćwiczeń wyposażenie, materiały i środki nadały im bardzo realistyczny wymiar, dzięki czemu wszyscy uczestnicy mieli możliwość skonfrontowania swojego przygotowania w sytuacjach, które mogą mieć miejsce podczas ewentualnych zamieszek w Kosowie. Po realizacji każdej części praktycznej odbywało się podsumowanie i szczegółowe omówienie sposobu wykonania poszczególnych elementów ćwiczenia. Zarówno strona węgierska, jak i polska bardzo wysoko oceniły przygotowanie i realizację całości przedsięwzięcia, a obserwatorzy z KFOR-u i EULEX-u wskazali na doskonałą okazję do wymiany doświadczeń oraz wypracowywania wspólnych standardów działań.

źródło:KGP

Facebook