Olsztyńskie Stowarzyszenie Sportowo-Kolekcjonerskie „Wanad”

źródło:KMP Olsztyn

Z inicjatywy olsztyńskich policjantów powstało Olsztyńskie Stowarzyszenie Sportowo-Kolekcjonerskie „Wanad”. Organizacja skupia wokół siebie funkcjonariuszy służb mundurowych oraz sympatyków strzelectwa. Główną ideą przyświecającą organizatorom stowarzyszenia jest doskonalenie umiejętności strzeleckich policjantów, wymiana doświadczeń oraz integracja pasjonatów strzelectwa, którzy na co dzień dbają o bezpieczeństwo mieszkańców. W sierpniu 2019 roku utworzono Olsztyńskie Stowarzyszenie Sportowo-Kolekcjonerskie „Wanad”. Przedsięwzięcie powstało z inicjatywy policjantów naszej jednostki – asp. szt. Mariusza Szandrowskiego – Przewodniczącego Zarządu Terenowego NSZZ Policjantów Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie oraz nadkom. Tomasza Okorskiego – instruktora strzelectwa z Zespołu Kadr i Szkoleń. Przewodniczącym klubu jest podkom. Bartłomiej Kolasa z Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie. Kilka dni temu nowy klub strzelecki został włączony do Warmińsko-Mazurskiego Związku Strzelectwa Sportowego.

Nowo powstałe stowarzyszenie skupia w swoich szeregach nie tylko funkcjonariuszy służb mundurowych, ale i wszystkich pasjonatów strzelectwa. Jego działalność stała się możliwa, dzięki pozyskaniu oraz doprowadzeniu do ponownego otwarcia przez Zarząd Terenowy NSZZ Policjantów KMP w Olsztynie dawnej strzelnicy policyjnej przy al. Wojska Polskiego, na której po niezbędnych pracach adaptacyjnych już odbywają się regularnie zajęcia strzeleckie. Reaktywacja dawnej strzelnicy była możliwa dzięki z-cy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie insp. Janowi Markowskiemu, który stojąc na stanowisku stałego i cyklicznego doskonalenia umiejętności warmińsko – mazurskich policjantów od samego początku osobiście nadzorował i wspierał projekt ponownego włączenia do użytku obiektu dawnej strzelnicy wspierając tym samym działania NSZZP. Powstała organizacja skupia swoją działalność wokół strzelectwa oraz prowadzenia szkoleń i treningów z zakresu strzelectwa sportowego, historycznego oraz dynamicznego. W trakcie spotkań poruszane są zagadnienia związane z kolekcjonowaniem broni palnej i pamiątek historycznych oraz propaguje się wiedzę z zakresu historii strzelectwa. Stowarzyszenie dba także o pielęgnowanie świadomości narodowej oraz właściwe postawy obywatelskie.

Cele stowarzyszenia są realizowane m.in. poprzez organizację zajęć strzeleckich dla członków stowarzyszenia oraz sympatyków strzelectwa sportowego. Przedstawiciele stowarzyszenia chętnie uczestniczą w wystawach broni kolekcjonerskiej oraz w spotkaniach z pasjonatami militariów. Jednym z głównych zadań jest przygotowywanie i prowadzenie zawodów sportowych. W listopadzie ubiegłego roku, to właśnie z inicjatywy stowarzyszenia „Wanad” i Warmińsko-Mazurskiego Klubu Strzeleckiego „KORMORAN”, odbyły się zawody strzeleckie w Olsztynie. Zmagania zostały uroczyście otwarte przez Zastępcę Komendanta Wojewódzkiego Policji – insp. Jana Markowskiego. Rywalizacja odbywała się w sportowej i koleżeńskiej atmosferze, a policjanci mogli podnosić swoje kwalifikacje zawodowe, dlatego też zmagania cieszyły się dużą frekwencją.

Jak wskazuje nadkom. Tomasz Okorski: „Podczas tworzenia stowarzyszenia obraliśmy kierunek na zainteresowanie strzelectwem jak najszerszej grupy funkcjonariuszy oraz ich rodzin. Jest to możliwe dzięki wsparciu Komendanta Miejskiej Policji w Olsztynie – insp. Piotra Zabuskiego, który dba o wysoki poziom umiejętności zawodowych swoich funkcjonariuszy, w tym w dziedzinie wyszkolenia strzeleckiego. Zdecydowaliśmy się doskonalić swoje umiejętności oraz poszerzać wiedzę – także poza służbą. Każde spotkanie wiąże się z miłym spędzaniem czasu w gronie przyjaciół i sympatyków strzelectwa. Należy również podkreślić, że wszystkie dotychczasowe prace adaptacyjne na strzelnicy wykonaliśmy w ramach wolontariatu i ogromnym nakładem pracy członków stowarzyszenia. Bardzo się cieszę, że Związki Zawodowe wzięły na siebie trud doprowadzenia strzelnicy do stanu używalności –ponadto wiele osób, które wychowało się na tej strzelnicy, z ogromnym sentymentem wspomina swoje pierwsze treningi strzeleckie obserwując obiekt, który wraca do życia”. Członkowie nie zapominają o popularyzacji strzelectwa, wymianie doświadczeń oraz integracji środowiska. Podczas spotkań prezentowane są historyczne egzemplarze broni palnej m.in. z XIX wieku oraz współczesne jednostki – MSBS „Grot”, który od niedawna jest na wyposażeniu służb mundurowych.

źródło:KMP w Olsztynie

Facebook