Najnowsze

Zagrożenie terrorystyczne

Fot. podinsp. Marta Tabasz-Rygiel KWP w Rzeszowie, Klaudyna Konarzewska KMP w Krośnie

Pokaz działania administracji publicznej i służb mundurowych w przypadku naruszenia systemu ochrony i bezpieczeństwa obiektów infrastruktury krytycznej to jeden z elementów ćwiczenia obronnego „PERUN 2022”. Scenariusz zakładał, że budynek rafinerii został zaatakowany przez terrorystów. Gdy negocjacje nie przyniosły rezultatu, do działań wkroczyli policjanci z Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji w Rzeszowie.

Ćwiczenie zostało przygotowane zgodnie z zarządzeniem Wojewody Podkarpackiego. Ustawa o obronie ojczyzny nakłada obowiązki ustawowe związane z zapewnieniem działań o charakterze proobronnościowym w województwie. Jednym z nich jest organizowanie szkoleń i ćwiczeń, które mają zapewnić sprawną koordynację pomiędzy jednostkami administracji państwowej, zarówno rządowej jak i samorządowej oraz służbami: policją, strażą pożarną i wojskiem.

Scenariusz ćwiczenia przewidywał naruszenie bezpieczeństwa na terenie rafinerii w Jedliczu. Uzbrojona grupa napastników przedostała się na teren zakładu i obezwładniła służbę ochrony. Na miejsce wezwano policję oraz inne służby. Policyjni negocjatorzy nawiązali kontakt z terrorystami, którzy sformułowali swoje żądania. Grozili atakiem na infrastrukturę, gdyby nie zostało to spełnione. Na miejsce skierowani zostali również żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej. Gdy długotrwałe negocjacje zakończyły się niepowodzeniem, do działań przystąpili policyjni kontrterroryści. Błyskawiczny szturm zakończył się zatrzymaniem napastników i uwolnieniem zakładników. Rannym udzielono pomocy medycznej.

Drugi epizod zaplanowany w ramach ćwiczeń „PERUN 2022” dotyczył działań administracji publicznej, ze szczególnym uwzględnieniem służb weterynaryjnych i sanitarnych w sytuacji działań o charakterze bioterrorystycznym na obiekcie Zakładu Doświadczalnego Instytutu Zootechniki PIB Odrzechowa w miejscowości Rudawka Rymanowska. W związku z zagrożeniem jakie przewidywał scenariusz ćwiczeń, do działań włączeni byli też policjanci.

 

źródło: Policja Podkarpacka

Facebook