Szkolenie taktyczno-wysokościowe

źródło:KWP Olsztyn

W sierpniu na terenie Centrum Zdrowia Rybaki, Ośrodka Wypoczynkowego w Łańsku oraz na strzelnicy KS GARDA w Ostródzie, policjanci pododdziałów kontrterrorystycznych przeprowadzili szkolenie taktyczno-wysokościowe. W szkoleniu wykorzystany również został śmigłowiec PZL Sokół z Zarządu Lotnictwa Policji Głównego Sztabu Policji KGP. W szkoleniu udział wzięli policjanci z Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji BOA oraz Samodzielnych Pododdziałów Kontrterrorystycznych Policji w Olsztynie, Białymstoku, Bydgoszczy, Lublinie, Łodzi i Warszawie, którzy podczas tegorocznego szkolenia doskonalili swoje umiejętności związane ze służbą kontrterrorystyczną. Zespoły bojowe ćwiczyły desant i ewakuację ze śmigłowca technikami wysokościowymi w terenie przygodnym oraz zurbanizowanym. Policjanci doskonalili również umiejętność desantu z pokładu śmigłowca po przyziemieniu oraz przez wyskok w rejon działań. Wykonywane były zadania w ramach szturmu natychmiastowego i planowego, podczas którego zespoły bojowe po wykonaniu desantu przy użyciu ,,szybkiej liny”, wykorzystywały taktykę kontrterrorystyczną i specjalną z użyciem amunicji barwiącej, granatami hukowo-błyskowymi i środkami pozoracji. Na strzelnicy KS Garda, po przeprowadzeniu desantu z Sokoła przy użyciu lin i przyrządów alpinistycznych, czterdziestu kontrterrorystów doskonaliło strzelanie dynamiczne w zespołach bojowych

Pięciodniowe szkolenie pozwoliło na podwyższenie poziomu wyszkolenia wysokościowego, strzeleckiego oraz taktycznego – umiejętności niezbędnych do wykonywania trudnych i niebezpiecznych zadań, które na co dzień realizują policjanci pododdziałów kontrterrorystycznych w celu zapewnienia bezpieczeństwa państwa i jego obywateli.

źródło:KWP Olsztyn

Facebook