Kryminalistyczno-kryminologiczne aspekty przestępczości na tle seksualnym

fot. Studenckie Koło Nauk Kryminalistycznych Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie

W dniach 21-22 kwietnia 2021 r. Studenckie Koło Nauk Kryminalistycznych Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie zorganizowało Ogólnopolską Konferencję Naukową e-CRIME SCENE „Kryminalistyczno-kryminologiczne aspekty przestępczości na tle seksualnym”.

W przedsięwzięciu wzięło udział blisko 600 osób reprezentujących największe ośrodki naukowe z całej Polski. Ogólnopolska Konferencja Naukowa e-CRIME SCENE „Kryminalistyczno- kryminologiczne aspekty przestępczości na tle seksualnym” za nami. Przedsięwzięcie zostało zorganizowane przez Studenckie Koło Nauk Kryminalistycznych Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. W gremium Komitetu Honorowego zasiedli Komendant-Rektor Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie – Pani insp. dr hab. Iwona Klonowska, która objęła funkcję przewodniczącego, Zastępca Komendanta-Prorektor Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie – Pan insp. dr Andrzej Żyliński, Dyrektor Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji – Pan insp. dr n. med. Radosław Juźwiak i Naczelnik Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie – Pan mł. insp. Mariusz Kopczyński.

fot. Jacek Konieczny, Adam Gewartowski

Konferencję otworzyła Komendant-Rektor Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie – Pani insp. dr hab. Iwona Klonowska, która powitała gości oraz członków Komitetu Naukowego Konferencji i jej uczestników. Podkreśliła, że dzięki takim wydarzeniom możliwa jest wymiana informacji pomiędzy naukowcami z różnych ośrodków akademickich a przedstawicielami organów ścigania, w których istotne miejsce zajmuje Policja. Współpraca między wspomnianymi podmiotami jest niezwykle ważna, bowiem stanowi podstawę do wypracowania nowych rozwiązań badawczo-technicznych, które mogą zostać zaimplementowane w przyszłości.

W Konferencji wzięło udział około 600 osób, reprezentujących ponad 80 ośrodków naukowych z całej Polski, w tym m.in. Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet w Białymstoku, Uniwersytet Wrocławski, Uniwersytet Gdański oraz Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie.

fot. Jacek Konieczny, Adam Gewartowski

W przedsięwzięciu uczestniczyli również funkcjonariusze Komendy Głównej Policji, Komend Wojewódzkich, Komend Miejskich i Powiatowych Policji, przedstawiciele Instytutu Ekspertyz Sądowych im. prof. Jana Sehna w Krakowie, pracownicy sądów, prokuratur, biur detektywistycznych oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych. Wydarzenie poprowadzili post. Dominik Szewczyk – przewodniczący Studenckiego Koła Nauk Kryminalistycznych oraz post. Katarzyna Król – zastępca przewodniczącego Studenckiego Koła Nauk Kryminalistycznych. Wśród prelegentów znaleźli się specjaliści z zakresu prawa, kryminalistyki, kryminologii oraz nauk pokrewnych m.in.: dr hab. inż. Renata Włodarczyk – profesor Szczecińskiej Wyższej Szkoły Collegium Balticum, mł. insp. dr Kornelia Stępień – adiunkt Instytutu Nauk Prawnych Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, nadkom. dr inż. Magdalena Jabłońska-Milczarek – starszy specjalista Zakładu Biologii Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji, mgr Kacper Choromański – Pracownik Wydziału Prawa i Administracji oraz Centrum Nauk Sądowych Uniwersytetu Warszawskiego.

fot. Jacek Konieczny, Adam Gewartowski

Przedsięwzięcie to ma na celu zrzeszenie doktorantów oraz studentów z całej Polski, a także wymianę informacji i poglądów związanych z powyższą tematyką. Konferencja została podzielona na trzy panele. Pierwszy blok obejmował prawnokarną analizę zabójstwa z lubieżności i czynów przeciwko wolności seksualnej ujętych w XXV rozdziale kodeksu karnego. Drugi moduł nawiązywał do kryminologicznej oceny zjawiska przestępczości na tle seksualnym, w tym charakterystyki sprawców i ofiar przestępstw, a także procesu określania portretu psychologicznego tychże osób na podstawie dostępnych danych. Z kolei w trzecim panelu prelegenci zaprezentowali wystąpienia poświęcone kryminalistyce, w tym m.in. sposobom zabezpieczania śladów biologicznych na miejscu przestępstwa i ich znaczeniu w postępowaniu karnym. Po dyskusji przyszedł czas na podsumowanie konkursu na najlepszy abstrakt tematyczny oraz zamknięcie Konferencji, czego dokonała Dziekan Wydziału Bezpieczeństwa i Nauk Prawnych Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie – Pani mł. insp. dr Agnieszka Choromańska. Nadesłane abstrakty były oceniane pod względem: zgodności tematyki z przedmiotem Konferencji, poprawności merytorycznej, aktualności i innowacyjności, a także oryginalności podejścia do tematu. Wyróżnieni zostali: mgr Karolina Zajdel (1. miejsce), Piotr Grab (2. miejsce), Roksana Rutkowska (3. miejsce ex aequo), post. mgr Katarzyna Król (3. miejsce ex aequo) i post. mgr Damian Gładek (3. miejsce ex aequo). Pani Dziekan podziękowała wszystkim osobom, które wniosły wkład w przedmiotowe wydarzenie, członkom Komitetu Honorowego, Naukowego i organizacyjnego oraz prelegentom, którzy zaprezentowali nader wartościowe i istotne tematy, dzięki którym konferencja stała na wysokim poziomie merytorycznym.

Studenckie Koło Nauk Kryminalistycznych Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie to organizacja studencka założona w 2011 r. z inicjatywy opiekunów Koła – nadkom. Arkadiusza Błaszczuka oraz podinsp. Marka Błędowskiego. Podejmuje szereg przedsięwzięć o charakterze naukowym, w tym między innymi wykłady otwarte w ramach projektu „Spotkania z kryminalistyką” i cyklicznie organizowane Ogólnopolskie Studenckie Warsztaty Kryminalistyczne w Ośrodku Wałpusz. Więcej informacji dotyczących działalności Koła znajdą Państwo na stronie internetowej: sknk.e-wspol.edu.pl

źródło: post. Katarzyna Król, post. Dominik Szewczyk, post. Damian Gładek

Facebook