PROFILOWANIE PSYCHOLOGICZNE NIEZNANYCH SPRAWCÓW PRZESTĘPSTW

fragm.okładki/źródło: Wydawnictwo Naukowe Scholar

Praca jest rezultatem doświadczeń zawodowych Autorki, która zajmowała się profilowaniem nieznanego sprawcy przestępstwa w ramach swojej aktywności zawodowej – psychologa policyjnego. Równocześnie książka posiada walory pracy naukowej, opartej na prawidłowościach psychologicznych wyjaśniających mechanizmy kierujące zachowaniem człowieka i wiedzy naukowej dotyczącej diagnozy psychologicznej. Autorka doceniła na równi aspekt naukowy i praktyczny i stworzyła model profilowania psychologicznego nieznanych sprawców przestępstw, pamiętając, że jest to diagnoza stosowana w stadium przygotowawczym procesu, gdy przede wszystkim chodzi o ustalenie, czy popełniono przestępstwo, a jeśli tak – komu należy postawić zarzut.

dr Maria Gordon

To pierwsza w Polsce książka poświęcona tej tematyce, która w syntetyczny sposób prezentuje naukowe podejście do profilowania psychologicznego.

Jest to dzieło autorskie, oparte na dogłębnej znajomości problematyki i zupełnie wyjątkowym doświadczeniu praktycznym. (…) Stanowi rzadki przykład publikacji naukowej, która zainteresuje praktyków, ekspertów, specjalistów, studentów psychologii i prawa, jak również amatorów i hobbystów – pasjonatów kryminalistyki i nauk sądowych.

dr hab. Kacper Gradoń

źródło: Wydawnictwo Naukowe Scholar

Facebook