Spektrometr

źródło: KWP w Bydgoszczy

Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy realizuje projekt szkoleniowy „Szkolenia specjalistyczne szansą na zwiększenie skuteczności organów ścigania w zwalczaniu przestępczości zorganizowanej”. Dzięki temu zakupiono specjalistyczne urządzenie do identyfikacji substancji wybuchowych i psychotropowych.

Spektrometr Gemini jest profesjonalnym urządzeniem służącym do identyfikacji substancji wybuchowych i psychoaktywnych. Zastosowanie w urządzeniu dwóch niezależnych technik pomiarowych pozwala na szybką i niezawodną identyfikację badanej substancji. Rozpoznanie substancji jest możliwe nawet przez szkło lub przeźroczysty plastik, co bezpośrednio przedkłada się na zmniejszenie zagrożenia dla policjanta, ale także innych osób przebywających w pobliżu prowadzonych działań.

Spektrometr pozwala na wykrycie i zidentyfikowanie ok. 14 tysięcy różnych substancji. Ponadto użytkownik ma możliwość rozszerzania jego pamięci o własne substancje, co umożliwia dostosowanie aparatu do specyfiki pracy funkcjonariuszy. Natychmiastowa wstępna identyfikacja badanej substancji pozwala na podjęcie szybkich i skutecznych działań związanych z neutralizacją zagrożenia a w konsekwencji na znaczące skrócenie czasu trwania czynności.

Wyposażenie policjantów KWP w Bydgoszczy w spektrometr Gemini pozwoli na efektywniejsze i bezpieczniejsze prowadzenie czynności na miejscach zdarzeń, które dotyczyć będą niezidentyfikowanych substancji psychoaktywnych czy materiałów wybuchowych. Spektrometr będzie wykorzystywany przez policjantów Wydziału Kryminalnego KWP w Bydgoszczy zwalczających przestępczość narkotykową oraz policjantów Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji, zwłaszcza pirotechników.

Urządzenie już trafiło do KWP w Bydgoszczy, gdzie 40 przyszłych operatorów poznało możliwości jakie daje spektrometr w przypadku ujawnienia substancji narkotycznej lub wybuchowej oraz zostało przeszkolonych w zakresie jego użytkowania.

Było to pierwsze ze szkoleń realizowanych w ramach projektu. W sumie planowane jest przeprowadzenie szkoleń dla 652 kujawsko-pomorskich policjantów, dzięki którym podniosą oni swoją wiedzę i umiejętności w zakresie postępowania w przypadkach ujawniania opakowań z zawartością substancji, co do których zachodzi podejrzenie, iż mogą one być środkiem odurzającym lub substancją psychotropową lub materiałem wybuchowym co stanowić może zagrożenie terrorystyczne.

Celem projektu  jest poprawa współpracy organów ścigania w celu zapobiegania, wykrywania i zwalczania przestępczości zorganizowanej poprzez zapewnienie specjalistycznych szkoleń i dostępu do nowoczesnych technologii. Projekt ten korzysta z dofinansowania o wartości: 512 863,30 Euro ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021. Program pozostaje w dyspozycji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

źródło: KWP w Bydgoszczy

Facebook