Technologie szybkiego reagowania

źródło: WSPol w Szczytnie

W dniach 1-2 marca 2022 r. w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie odbyły się ćwiczenia pilotażowe oraz seminarium naukowo-praktyczne projektu FASTER (Zaawansowane technologie dla bezpieczeństwa i efektywności służb szybkiego reagowania).

Pierwszego dnia na terenie uczelni przeprowadzono symulacje poszukiwań osób zaginionych lub ukrywających się w trudnym terenie przy pomocy dronów z nowatorskim systemem COP. To kompleksowy system mapowy umożliwiający zarządzanie siłami i środkami różnych służb współpracujących na miejscu zdarzenia szczególnego lub kryzysowego.

Projekt FASTER realizuje międzynarodowe konsorcjum składające się z firm technicznych oraz podmiotów bezpieczeństwa z krajów UE oraz Japonii. Wynikami tej współpracy opartej na wzajemnej otwartości są różnorodne technologie przeznaczone dla bezpieczeństwa pierwszych respondentów. To właśnie one były przedmiotem prezentacji w trakcie drugiego dnia przeznaczonego na spotkanie interesariuszy reprezentujących podmioty bezpieczeństwa z Polski oraz z zagranicy.

W przedsięwzięciu wzięli udział przedstawiciele ośrodka badawczego Centre for Research and Technology Hellas (CERTH),  zagraniczny podmiot bezpieczeństwa ENSOSP – French National Fire Officers Academy, Centralne Biuro Śledcze Policji, Samodzielny Pododdział Kontrterrorystyczny Policji w Warszawie, Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej, Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie, 4 Warmińsko-Mazurska Brygada Obrony Terytorialnej, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Warszawie, Ośrodek Rozwojowo-Wdrożeniowy Lasów Państwowych w Bedoniu, Grupa Jurajska GOPR, Uniwersytet Wrocławski, a także delegaci Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie.

źródło: WSPol w Szczytnie

Facebook