BOA Shooting Workshop

źródło: KGP

Międzynarodowe warsztaty strzeleckie z udziałem 24 uczestników z 10 krajów rozpoczęły się dokładnym omówieniem planu zajęć, organizacji poszczególnych dni i warunków bezpieczeństwa wszystkich uczestników.  – Wśród zagranicznych operatorów byli doświadczeni funkcjonariusze z państw Unii Europejskiej, zrzeszonych w platformie ATLAS, tj. GSG9 i SEK (Spezialeinsatzkommando) Berlin z Niemiec, RAID (Recherche, Assistance, Intervention, Dissuasion) z Francji, LYNX ze Słowacji, ATJ (Antiteroristička jedinica) Lučko z Chorwacji, K-Komando z Estonii, USP (Unité Spéciale de la Police) z Luxemburga, GIGG (Groupe d’Intervention Gendarmerie de Geneve) ze Szwajcarii, VIKING z Islandii, Garda ERU (Emergency Response Unit) z Irlandii oraz operatorzy FBI SWAT z USA.

Każdy uczestnik miał możliwość wykonać różnego rodzaju strzelania na strzelnicach otwartych pod ścisłym nadzorem naszych instruktorów z CPKP „BOA”. Strzelano na dwóch osiach, z broni krótkiej (pistolety kal. 9 mm), jak i długiej (karabinki kal. 5,56 mm) do tarcz ustawionych na różnych odległościach, zarówno w dzień, jak i w nocy. Większość z funkcjonariuszy strzelała ze swojej służbowej broni. Wśród broni długiej dominowały: HK-416, SIG MCX, G-36K, SIG-553 i BT APC556, a w przypadku broni krótkiej najczęściej strzelano z wykorzystaniem różnych wersji Glocka – mówi kom. Mariusz Olechnowicz, naczelnik Wydziału Szkoleniowo-Bojowego CPKP „BOA”. – Jednym z głównych celów całego przedsięwzięcia było zaprezentowanie i porównanie procesu szkolenia opracowanego przez naszych instruktorów z wyszkoleniem strzeleckim najlepszych jednostek z UE. Zarówno obserwatorzy z Gruzji i Danii, jak i wszyscy przedstawiciele zaproszonych jednostek gratulowali nam instruktorów, którzy zaprezentowali najwyższy światowy poziom, podkreślili wysoki poziom wyszkolenia i zgłosili chęć nawiązania dalszej współpracy z naszą jednostką w zakresie szkoleniowym.

Finansowane z funduszy europejskich warsztaty były również okazją do doskonalenia umiejętności strzeleckich do statycznych celów naziemnych z pokładu policyjnego śmigłowca oraz współdziałania policyjnych strzelców z załogą wielozadaniowego Black Hawka. – Od trzech lat policyjne lotnictwo dysponuje tego rodzaju śmigłowcami. Wykorzystywane są one m.in. do działań prowadzonych przez policyjnych kontrterrorystów. Umożliwiają szybkie przerzucanie funkcjonariuszy w miejsce działania, szturm z powietrza policyjnych kontrterrorystów i desant na linach. Cykliczne treningi z udziałem operatorów pozwalają nam na skoordynowanie wspólnych działań podczas ćwiczeń, na wypadek działań w realnych sytuacjach operacyjnych. Pozwalają tym samym na skuteczne reagowanie w przypadku zaistnienia zagrożenia terrorystycznego. Dzięki właściwej organizacji tego specyficznego rodzaju strzelań, pełnej koncentracji i doświadczeniu załogi śmigłowca, instruktorów z CPKP „BOA” oraz bardzo dużemu skupieniu na zadaniu operatorów każdy rodzaj zaplanowanych strzelań wykonano sprawnie i  bezpiecznie – mówi insp. pil. Robert Sitek, naczelnik Zarządu Lotnictwa Policji Głównego Sztabu Policji KGP.

– Dla niektórych uczestników warsztatów była to pierwsza okazja na strzelanie z pokładu śmigłowca, a tylko kilku latało kiedykolwiek Black Hawkiem. Organizatorzy stopniowali więc poziom trudności zaplanowanych strzelań tak, by każdy mógł prawidłowo wykonać kolejne strzelania z pokładu naszej maszyny do pojazdów oraz celów umieszczonych wewnątrz, zarówno w zwisie, jak i w trakcie lotu – dodaje insp. pil. Robert Sitek.

To już kolejne tego typu warsztaty organizowane przez CPKP „BOA”, podczas których wypracowywano mechanizmy reagowania na zdarzenia o charakterze terrorystycznym i doskonalono indywidualne umiejętności strzeleckie operatorów. – Współpraca z innymi jednostkami interwencyjnymi Unii Europejskiej jest niezwykle ważnym elementem tego procesu. Systematyczne szkolenia funkcjonariuszy, obejmujące zagadnienia taktyki i techniki strzeleckiej przyczyniają się do zwiększenia bezpieczeństwa oraz utrzymania stałej gotowości policyjnych kontrterrorystów do realizacji ustawowych zadań. Cieszę się, że udało nam się zorganizować pierwsze od rozpoczęcia pandemii warsztaty z partnerami zagranicznymi i, że w ich ocenie, doskonale wykorzystaliśmy ogromne możliwości ośrodka treningowego. Wzajemna wymiana doświadczeń w zakresie wykorzystania strzelców w działaniach kontrterrorystycznych i doskonalenie umiejętności w tym zakresie, także z wykorzystaniem floty lotnictwa policyjnego, pozwalają na zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa naszego kraju i Unii Europejskiej – mówi insp. Dariusz Zięba, Dowódca CPKP „BOA”.

źródło: KGP

Facebook