Najnowsze

Ewakuacja osób objętych statusem VIP

źródło: KWP w Rzeszowie

Zakończyły się trzydniowe warsztaty, których tematem była ewakuacja osób objętych statusem VIP. Przez te dni, policjanci z Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego w Rzeszowie wraz z  funkcjonariuszami z Grupy Interwencyjnej Służby Więziennej i żołnierzami Jednostki Wojskowej AGAT sprawdzali i doskonalili swoje umiejętności.

Początek warsztatów obejmował część teoretyczną m.in. omówiona został organizacja ochrony osobistej i planowanie działań ochronnych. W trakcie wspólnych wykładów omówiono również najczęstsze zagrożenia, które mogą występować podczas ewakuacji osób. Najważniejszą kwestią w omawianym zagadnieniu były ćwiczenia praktyczne, które pozwoliły w realnych warunkach przetrenować zaistniałe zagrożenia. W tym celu funkcjonariusze udali się na teren obiektów należących do Stowarzyszenia Ludowego Klubu Jeździeckiego w Zabajce pod Rzeszowem. Natomiast w ostatnim dniu szkolenia, na strzelnicy, funkcjonariusze w dynamiczny sposób doskonalili  procedury ewakuacji osób z terenów otwartych. Przećwiczone scenariusze dały możliwość wypracowywania algorytmów postępowania w różnych sytuacjach.

Podczas warsztatów bezpieczeństwo osoby ochranianej było priorytetem i głównym tematem ćwiczonych scenariuszy. Spotkanie pozwoliło również  na wymianę doświadczeń i poszerzenie współpracy z funkcjonariuszami różnych służb, których zadaniem jest czuwanie nad bezpieczeństwem osób objętych statusem VIP. Trzy dni intensywnego szkolenia z pewnością pozwoliło uczestnikom podwyższyć poziom umiejętności potrzebnych do wykonywania trudnych i niebezpiecznych zadań, a zdobyte doświadczenia posłużą zarówno policjantom jak żołnierzom i funkcjonariuszom służby więziennej do wypracowania na przyszłość standardów zachowań w sytuacjach nadzwyczajnych.

źródło: KWP w Rzeszowie

Facebook