Zwalczanie przestępczości narkotykowej

źródło: CSP

W Centrum Szkolenia Policji w Legionowie odbyła się kolejna edycja kursu specjalistycznego w zakresie zwalczania przestępczości narkotykowej, prowadzonego przez Zakład Służby Kryminalnej CSP. Słuchacze zapoznali się z informacjami dotyczącymi zwalczania przestępczości narkotykowej. Omówione zostały wybrane metody syntez tych związków oraz tematyka neutralizacji miejsc ich wytwarzania.

Kolejnym tematem była najnowsza metoda wytwarzania narkotyków w Polsce, jaką jest synteza katynonów. Zajęcia były prowadzone na przykładzie prawdziwej sprawy dotyczącej likwidacji fabryki substancji 4 CMC. Ugruntowana wiedza teoretyczna została wykorzystana podczas ćwiczeń praktycznych w specjalnie przygotowanych pomieszczeniach imitujących wytwarzanie narkotyków. Policjanci mieli możliwość podjęcia działań jakie mogliby napotkać w trakcie likwidacji prawdziwych laboratoriów narkotykowych. Ćwiczenia prowadzone były pod nadzorem specjalistów z Wydziału do Zwalczania Zorganizowanej Przestępczości Narkotykowej CBŚP

W trakcie kursu poruszono również tematykę związaną z zakresu wybranych metod pracy operacyjnej i pozyskiwania informacji ze źródeł osobowych. Nabyta wiedza teoretyczna została wykorzystana podczas ćwiczeń praktycznych. Przeprowadzono wykład dotyczący użycia psa służbowego w zwalczaniu przestępczości narkotykowej. Omówione zostały między innymi zagrożenia wynikające z możliwości wybuchu przestrzennego oraz obecności materiałów i urządzeń wybuchowych na miejscu nielegalnej produkcji narkotyków.

źródło: CSP

Facebook