Neutralizacja miejsc nielegalnej produkcji narkotyków

WSPOL

W dniach od 5 do 9 września br. w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie trwa kurs przygotowujący funkcjonariuszy wykonujących zadania związane ze zwalczaniem przestępczości narkotykowej, do realizacji zadań w zakresie neutralizacji miejsc nielegalnej produkcji narkotyków. Kurs składa się z części teoretycznej oraz praktycznej. W części teoretycznej realizowane są trzy tematy, w ramach których omawiane są nielegalne laboratoria produkujące substancje kontrolowane, wybrane metody syntezy substancji kontrolowanych i wybrane zagadnienia dotyczące czynności wykrywczych z wykorzystaniem metod i środków pracy operacyjnej oraz czynności procesowych na miejscu zdarzenia. Natomiast w części praktycznej kursu, funkcjonariusze przeprowadzą oględziny nielegalnego laboratorium produkującego substancje kontrolowane.

Wysoki poziom szkolenia gwarantują prowadzący kurs, którzy są wybitnymi specjalistami z Wydziału do Walki z Przestępczością Narkotykową Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji, Wydziału do Walki z Przestępczością Narkotykową Komendy Stołecznej Policji, Wydziału do Zwalczania Zorganizowanej Przestępczości Narkotykowej Centralnego Biura Śledczego Policji, na co dzień zajmującymi się walką z przestępczością narkotykową. Opiekunem a zarazem współprowadzącym kurs z ramienia Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie jest podinsp. Norbert Szostak – wykładowca Zakładu Studiów nad Przestępczością Instytutu Służby Kryminalnej Wydziału Bezpieczeństwa i Nauk Prawnych.

źródło: WSPol

Facebook