Lubelscy kontrterroryści

KWP Lublin

W Komendzie Wojewódzkiej Policji w Lublinie odbyła się uroczysta zbiórka z okazji jubileuszu 25-lecia Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji w Lublinie. To specjalna jednostka Policji, której funkcjonariusze zwalczają akty terroryzmu oraz najcięższe kategorie przestępstw. Podczas uroczystości padły słowa podziękowania za ich profesjonalną i odpowiedzialną służbę. Zostały wręczone odznaczenia i wyróżnienia oraz akty mianowania na wyższe stopnie policyjne. W uroczystości udział wziął Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie, kadra lubelskiego garnizonu Policji oraz zaproszeni goście.

Samodzielny Pododdział Kontrterrorystyczny Policji w Lublinie to jednostka specjalna w strukturach lubelskiego garnizonu Policji. Do głównych zadań funkcjonariuszy należy zwalczanie aktów terroryzmu oraz najcięższych kategorii przestępstw. Kontrterroryści uczestniczą w działaniach realizacyjnych policjantów służby kryminalnej wspomagając ich przy zatrzymaniu najgroźniejszych przestępców. To oni zawsze podejmują czynności, kiedy pojawia się informacja o ujawnieniu ładunków wybuchowych. Za pomocą specjalistycznych urządzeń są w stanie zabezpieczyć i zneutralizować niebezpieczny ładunek. Uczestniczą w akcjach ratunkowych w przypadku wystąpienia bezpośredniego zagrożenia życia i zdrowia ludzi oraz w sytuacjach wystąpienia klęsk żywiołowych. Zajmują się także realizacją zadań związanych z ochroną oraz wsparciem takich działań podejmowanych wobec osób podlegających ochronie.

Specyfika realizacji tych wszystkich zadań wymaga od nich doskonałej sprawności fizycznej, panowania nad stresem, emocjami oraz umiejętności współpracy i współdziałania. W czasie żmudnych treningów do perfekcji opanowują taktykę działań, podnoszą swoje kwalifikacje i doskonalą umiejętności podczas licznych szkoleń, m.in.: z taktyki czy skoków spadochronowych. Policyjni kontrterroryści utrzymywani są w ciągłej gotowości bojowej.

KWP Lublin

Wśród lubelskich kontrterrorystów są instruktorzy taktyki, strzelań, technik wysokościowych, instruktorzy spadochronowi i stermotorzyści. Funkcjonariusze posiadają także kwalifikacje płetwonurków oraz ukończony kurs kwalifikowanej pomocy przedmedycznej.

W tym roku SPKP w Lublinie obchodzi jubileusz 25-lecia swojej działalności w strukturach lubelskiego garnizonu Policji. Historia lubelskich kontrterrorystów sięga listopada 1997 roku, kiedy to w KWP w Lublinie powstała inicjatywa utworzenia jednostki antyterrorystycznej mającej na celu walkę z przestępczością na terenie garnizonu lubelskiego. Ideą było utworzenie sprawnej jednostki realizacyjnej, która byłaby adekwatnie wyposażona i przeszkolona do zatrzymywania niebezpiecznych, często brutalnych przestępców.

Samodzielna Sekcja Specjalna osiągnęła gotowość bojową w styczniu 1998 roku i składała się z dowódcy oraz 24 funkcjonariuszy podzielonych na 4 sześcioosobowe grupy.  W maju 1999 roku jednostka została podporządkowana Wydziałowi Prewencji KWP w Lublinie, a z jej składu wydzielono zespół minersko – pirotechniczny. W lutym 2003 roku powstała Sekcja Antyterrorystyczna KWP w Lublinie składająca się z funkcjonariuszy tworzących zespół bojowy oraz zespół minersko-pirotechniczny. W maju 2017 roku Sekcja Antyterrorystyczna została przemianowana na Samodzielny Pododdział Antyterrorystyczny Policji. W kwietniu 2019 roku na mocy dalszej reorganizacji i powołania w Policji służby kontrterrorystycznej Samodzielne Pododdziały Antyterrorystyczne Policji zostały przeorganizowane na Samodzielne Pododdziały Kontrterrorystyczne Policji.

Uroczysta zbiórka zorganizowana w Sali Odpraw KWP w Lublinie była okazją do złożenia podziękowań dla funkcjonariuszy SPKP w Lublinie oraz emerytowanych policjantów, którzy na przestrzeni ostatnich 25 lat byli częścią tej jednostki i tworzyli jej historię. To podziękowania za profesjonalizm, trud pełnionej służby i podejmowane ryzyko. W zbiórce udział wziął Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie, kadra lubelskiego garnizonu oraz zaproszeni goście. Podczas uroczystości zostały wręczone odznaczenia i wyróżnienia oraz akty mianowania na wyższe stopnie policyjne. Za wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej nadano policjantom Medal Srebrny za Długoletnią Służbę oraz trzy Brązowe Odznaki „Zasłużony Policjant”. Wręczono również akty mianowania na wyższe stopnie ośmiu funkcjonariuszom SPKP w Lublinie.

źródło: Policja Lubelska

Facebook