Bomba

Policja Śląska

W poniedziałek 14 listopada, po godzinie dziewiątej dyżurny raciborskiej komendy został powiadomiony telefonicznie przez pracownika szkoły w Rudniku o podłożeniu ładunku wybuchowego. Informacja taka wpłynęła do sekretariatu za pośrednictwem poczty e-mail. Na miejsce zdarzenia dyżurny natychmiast skierował patrol. Po wstępnym rozpoznaniu mundurowi przekazali, że informacja o podłożonym ładunku jest bardzo wiarygodna. Komendant powołał na czas działań sztab oraz grupę realizacyjną, składającą się z policjantów prewencji oraz mundurowego z nieetatowej grupy rozpoznania minersko – pirotechnicznego, a także funkcjonariusza Straży Granicznej wraz z psem do wyszukiwania materiałów wybuchowych i broni.

Dyrektor podjął decyzję o ewakuacji nauczycieli i uczniów będących w szkole. Z uzyskanych informacji wynikało, że związek ze sprawą może mieć były uczeń, który kilka dni temu został relegowany z placówki. Obiekt został sprawdzony przez raciborskiego policjanta z nieetatowej grupy rozpoznania minersko – pirotechnicznego i funkcjonariusza straży granicznej z psem. W jednym z pomieszczeń został znaleziony ładunek wybuchowy, który zabezpieczono. Po kilkudziesięciu minutach patrol prewencji z grupy realizacyjnej w pobliżu szkoły zatrzymał sprawcę jego podłożenia.

Celem ćwiczenia było doskonalenie procesu dowodzenia oraz sprawdzenie mobilności i szybkości działania, a także współpracy Policji z innymi służbami. Podczas podsumowania, któremu przewodził Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Raciborzu podinspektor Mirosław Mielańczyk, omówiono przebieg ćwiczenia i poddano je ocenie. Na zakończenie ćwiczeń policjanci oraz funkcjonariusze straży granicznej przeprowadzili prelekcję z uczniami szkoły na temat zachowania zasad bezpieczeństwa i procedur postępowania w przypadku ewakuacji z budynku.

źródło: Policja Śląska

Facebook