19 mln zł strat Skarbu Państwa

źródło: Prokuratura Krajowa

W pierwszej połowie grudnia 2022r. na polecenie Prokuratury Regionalnej w Warszawie funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji Zarząd w Białymstoku wspólnie z funkcjonariuszami Podlaskiego Urzędu Celno – Skarbowego w Białymstoku oraz Mazowieckiego Urzędu Celno – Skarbowego w Warszawie zatrzymali 4 osoby wchodzące w skład zorganizowanej grupy przestępczej, której działania miały na celu popełnianie przestępstw karnych oraz karnych skarbowych dotyczących nieujawniania dochodów oraz unikania odprowadzenia należności podatkowych wynikających z podatku CIT i VAT, a także pranie brudnych pieniędzy.

Wśród zatrzymanych jest osoba ze ścisłego kierownictwa grupy, a także jej 52-letni „bankier”. To mężczyzna, któremu jak ustalono osoby pochodzenia hinduskiego, prowadzące działalność w branży tekstylnej i drobnego AGD na ternie Wólki Kosowskiej i okolic przekazywały pieniądze pochodzące z pozaewidencyjnej sprzedaży towarów. Jego zadaniem było znajdowanie osób, które za pośrednictwem rachunków bankowych spółek „słupów” dokonywały zagranicznych przelewów celem ukrycia faktycznego obiegu pieniądza.

Straty jakie poniósł Skarb Państwa wynoszą ok. 19 milionów złotych. Zatrzymania mają związek ze śledztwem prowadzonym w Wydziale II do Spraw Przestępczości Finansowo – Skarbowej Prokuratury Regionalnej w Warszawie. Funkcjonariusze CBŚP uzyskali informację o istnieniu grupy, podczas działań w innej sprawie. Z zebranego w sprawie materiału dowodowego wynika, że zorganizowana grupa przestępcza, w skład której wchodziły osoby narodowości m.in. polskiej, ukraińskiej i hinduskiej działa w latach 2017 – 2021 na terenie województwa mazowieckiego. Członkowie grupy prowadzili działalność polegającą na imporcie towarów z Krajów Dalekiego Wschodu, głównie drogą morską za pośrednictwem innych krajów strefy Schengen, przy wykorzystaniu fikcyjnie działających spółek, stworzonych na potrzeby wskazanego procederu, bez uiszczania należnych podatków. Następnie uzyskane ze sprzedaży towarów (głównie poprzez centrum handlowe w Wólce Kosowskiej) środki pieniężne, wraz z korzyściami wynikającymi z niezapłaconych podatków, były transferowane za pośrednictwem kolejnych spółek, m.in. do Chin, Hongkongu i Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Szacuje się, że łączną kwota wytransferowanych środków stanowi równowartość 180 milionów złotych.

Zatrzymania z grudnia 2022r. są rezultatem wykonanych dotychczas czynności procesowych oraz poprzednich zatrzymań dokonanych w maju 2021 roku oraz styczniu i kwietniu 2022r. Wówczas sąd uwzględnił wnioski prokuratora i zastosował środki zapobiegawcze w postaci tymczasowego aresztowania m.in. wobec podejrzanych kierujących grupą. Aktualnie status podejrzanych w śledztwie ma 30 osób, zaś wartość zabezpieczeń majątkowych dokonanych na ich mieniu to ponad 4,5 miliona złotych. Przestępstwa zarzucane podejrzanym to, obok działania w zorganizowanej grupie przestępczej, nieujawnienie transakcji i przychodów podlegających opodatkowaniu,  pranie brudnych pieniędzy, a także w kliku przypadkach tzw. zbrodnie vatowskie, zagrożone karą do 25 lat pozbawienia wolności.

źródło: Prokuratura Krajowa

Facebook