Terrorysta w gdańskim biurowcu

KWP Gdańsk

Pod koniec minionego roku budynek B Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej przy ul. Trzy Lipy w Gdańsku stał się miejscem policyjnych ćwiczeń. Założeniem projektu opracowanego przez Komendę Wojewódzką Policji w Gdańsku było stworzenie warunków możliwie zbliżonych do realnych. W ten sposób policjanci mogli przećwiczyć współdziałanie w przypadku wystąpienia szczególnej sytuacji kryzysowej.

Tuż po godz. 9.00 do budynku wszedł zamaskowany, uzbrojony w KBK AKMS napastnik-pozorant, który oddając kilka strzałów, sterroryzował pracowników ochrony, zapewnił sobie dostęp do innych pomieszczeń i „wziął” zakładników. Od razu po odebraniu zgłoszenia policjanci wdrożyli opracowane algorytmy. Na miejsce oficer dyżurny natychmiast skierował policyjne patrole, które potwierdziły zgłoszenie oraz zabezpieczyły teren. Następnie rozmowy z agresorem rozpoczęli policyjni negocjatorzy. W tym czasie obecni na miejscu kontrterroryści z Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku intensywnie pracowali nad planem uwolnienia zakładników i zatrzymania sprawcy. Cały budynek był zabezpieczony przez policjantów różnych komórek policyjnych i ewentualna ucieczka sprawcy nie była możliwa. W tym czasie dzięki policyjnym negocjatorom kilku zakładników zostało uwolnionych, a napastnik zaczął tracić kontrolę nad przebiegiem dalszych wydarzeń. Gdy plan uwolnienia zakładników i zatrzymania sprawcy były już w najmniejszych szczegółach dopracowane, policyjni kontrterroryści podjęli decyzję o siłowym wejściu do zajmowanego pomieszczenia. Sprawne działania policjantów szybko doprowadziły do zatrzymania terrorystów i zapewnienia bezpieczeństwa zakładnikom. Chwilę po tym rozpoczęła się akcja ewakuacyjna znajdujących się w budynku osób i kilkuosobowa grupa pracowników została bezpiecznie wyprowadzona.

Po ćwiczeniach wszyscy biorący w nich udział analizowali stopień i prawidłowość ich realizacji. Ćwiczenia były sprawdzeniem gotowości poszczególnych komórek Policji do działania w sytuacji kryzysowej, a także miały na celu usprawnienie procedur współdziałania służb w podobnych okolicznościach.

źródło: KWP Gdańsk

Facebook