Zwalczanie zorganizowanej przestępczości narkotykowej

źródło: CBŚP

Centralne Biuro Śledcze Policji, z inicjatywy Zarządu w Katowicach CBŚP, przy współpracy z islandzką Policją Stołeczną w Rejkiawiku realizuje projekt pod nazwą „Znajomość problematyki wewnętrznego porządku prawnego państwa-partnera, wymiana informacji, wiedzy oraz doświadczeń kluczem do zwiększenia skuteczności organów ścigania w zakresie zwalczania zorganizowanej przestępczości narkotykowej”.

Projekt realizowany jest za pośrednictwem Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej w ramach środków Funduszu Współpracy Dwustronnej Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014-2021 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021.

W lutym 2020 roku odbyła się konferencja inicjującą projekt, w której uczestniczyło 18 przedstawicieli polskiej i islandzkiej policji. Tematem spotkania była prezentacja projektu, jego celów i harmonogramu, przedstawienie osób odpowiedzialnych za przebieg i koordynację przedsięwzięć, określenie kanałów wymiany informacji o projekcie, dokonanie ustaleń dotyczących rozliczeń i przepływu dokumentacji oraz omówienie przewidywanych problemów i zagrożeń. Z uwagi na wybuch pandemii COVID-19, realizacja działań w porozumieniu z partnerem Islandzkim została przesunięta na 2022 rok, w którym przeprowadzono dwa szkolenia oraz jedną wizytę studyjną.

W marcu odbyło się szkolenie ogólnopolicyjne w Rejkiawiku. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Policji polskiej oraz islandzkiej, specjalizujący się głównie w zwalczaniu przestępczości zorganizowanej i narkotykowej, korzystający w trakcie czynności służbowych ze współpracy międzynarodowej. Doskonaleniem objęto tematykę wykrywania przestępstw narkotykowych, w szczególności odnosząc się do zagadnień prawnych, różnic kulturowych oraz specyfiki przestępczości zorganizowanej w obu krajach.

Drugie szkolenie zrealizowano w kwietniu w Międzynarodowym Centrum Szkoleniowym Zwalczania Nielegalnych Laboratoriów Narkotykowych w Centrum Szkolenia Policji w Legionowie (ITCCCL). W doskonaleniu uczestniczyło 18 osób specjalizujących się w zwalczaniu przestępczości narkotykowej, szczególnie w prowadzeniu działań związanych z likwidacją miejsc produkcji narkotyków. Szkolenie miało charakter praktyczny, bowiem odbywało się w warunkach zbliżonych do rzeczywistych i ukierunkowane było na podniesienie umiejętności uczestników w zakresie identyfikacji miejsc przestępczej produkcji narkotyków, zachowania bezpieczeństwa osobistego podczas działań oraz wykorzystania mechanizmów współpracy międzynarodowej.

W maju zorganizowano wizytę studyjną w Islandii z udziałem funkcjonariuszy islandzkich i  policjantów z Zarządu w Katowicach CBŚP, prowadzących sprawy o charakterze międzynarodowym. Podczas wizyty partnerzy wymieniali wiedzę i doświadczenie, przez co umacniali zdolności współpracy bilateralnej. W ramach kontynuacji działań projektowych w 2023 roku zaplanowano organizację wizyty studyjnej strony islandzkiej w Zarządzie w Katowicach Centralnego Biura Śledczego Policji oraz przeprowadzenie seminarium podsumowującego projekt z udziałem wszystkich partnerów przedsięwzięcia.

źródło: CBŚP

Facebook