Podrobione dokumenty

CBŚP

Policjanci z Zarządu w Kielcach Centralnego Biura Śledczego Policji prowadzą śledztwo, pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Warszawie, dotyczące działalności zorganizowanej grupy przestępczej trudniącej się podrabianiem dokumentów. Z ustaleń śledztwa wynika, że członkowie grupy mogli podrobić niemal każdy dokument, m.in. dowody osobiste, rejestracyjne, prawa jazdy, dyplomy wyższych uczelni, karty pobytu cudzoziemców, a nawet papiery wartościowe w postaci weksli, polisy ubezpieczeniowe, orzeczenia lekarskie czy akty notarialne. W toku śledztwa ustalono zarówno osoby zarządzające, zbierające zamówienia, pośredników oraz bezpośrednich wykonawców mających dostęp do profesjonalnych urządzeń poligraficznych. Odbiorcami sfałszowanych dokumentów byli Polacy i cudzoziemcy, m.in. poszukiwani czy też cudzoziemcy, w celu potwierdzenia ich legalności pobytu na terenie RP lub w innych krajach Europy.

Pierwsze uderzenie policjanci CBŚP przeprowadzili w maju 2020 roku, kiedy to  zlikwidowali nielegalną drukarnię, zabezpieczając urządzenia służące do drukowania podrobionych dokumentów, matryce, pieczęcie oraz sfałszowane dokumenty. Wówczas to w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie 11 podejrzanym przedstawiono zarzuty.

W międzyczasie wyjaśnianiem okoliczności i sposobu działania członków zorganizowanej grupy przestępczej i osób z nią współpracujących zajęła się Prokuratura Regionalna w Warszawie. W wyniku tej współpracy policjanci CBŚP zatrzymali kolejne 5 osób. Akcja została przeprowadzona w Warszawie i w najbliższej okolicy stolicy. Zatrzymanym przedstawiono zarzuty dotyczące podrabiania dokumentów oraz pomocnictwa przy podrabianiu dokumentów poprzez pośrednictwo. Łącznie w ramach śledztwa występuje 21 podejrzanych, którym przedstawiono zarzuty dotyczące m.in. podrabiania i przerabiania dokumentów, podrabiania innych papierów wartościowych czy ukrywania dokumentów.

źródło: CBŚP

Facebook