Sukces łówców głów

KGP

Dzięki działaniom śląskich „łowców głów” i europejskiej sieci współpracy policyjnej ENFAST w ręce hiszpańskich policjantów wpadł Robert Cz. – szef zorganizowanej grupy przestępczej. W przeszłości karany był za kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą mającą na celu popełnianie przestępstw, handel bronią oraz środkami odurzającymi za co spędził kilka lat w zakładzie karnym.

Chcąc uniknąć odpowiedzialności za popełnione przestępstwa, wyjechał poza granice Polski. W wyniku prowadzonych czynności poszukiwawczych Wydział Poszukiwań i Identyfikacji Osób Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach ustalił, że poszukiwany prawdopodobnie przebywa w Hiszpanii, gdzie ukrywa się przed organami ścigania i wymiarem sprawiedliwości. W związku z tym, wydano za nim Europejski Nakaz Aresztowania i rozpoczęto współpracę z policją hiszpańską za pośrednictwem Punktu Kontaktowego ENFAST w Biurze Kryminalnym Komendy Głównej Policji. (ENAST – europejska sieć współpracy policyjnej zajmująca się poszukiwaniem najbardziej niebezpiecznych przestępców). Jej efektem było zatrzymanie Roberta Cz. na terenie Hiszpanii w maju 2021 roku.

Decyzją hiszpańskiego sądu mężczyzna został zwolniony z aresztu na czas trwania postępowania ekstradycyjnego. Po podjęciu decyzji o ekstradycji i zarządzeniu przekazania Roberta Cz. do Polski okazało się, że opuścił on dotychczasowe miejsce pobytu i ponownie ukrywa się przed organami ścigania. W związku z tym w lipcu 2021 r. za Robertem Cz. wznowiono czynności poszukiwawcze. W ich wyniku ustalono, że mężczyzna w dalszym ciągu może przebywać na terenie Hiszpanii. Poszukiwany by uniknąć zatrzymania był bardzo ostrożny, często zmieniał miejsca pobytu i swój wizerunek oraz posługiwał się fałszywym dokumentem tożsamości.

Szeroko zakrojone czynności poszukiwawcze wykonane przez śląskich „łowców głów” oraz bieżąca wymiana informacji operacyjnych z policją hiszpańską, prowadzona poprzez sieć ENFAST, doprowadziły do ustalenia aktualnego miejsca pobytu poszukiwanego. 02.03.2023 r. mężczyzna został ponownie zatrzymany przez funkcjonariuszy hiszpańskiej Policji w jednej z kawiarni w miejscowości Marbella. Aktualnie oczekuje w hiszpańskim areszcie na ekstradycję do Polski.

źródło: Wydział Poszukiwań i Identyfikacji Osób Biura Kryminalnego KGP

Facebook