Karuzela podatkowa

źródło: CBSP

Kolejny cios w „karuzelę podatkową”, działającą w ramach czterech zorganizowanych grup przestępczych, wymierzony przez CBŚP i zachodniopomorski pion PZ Prokuratury Krajowej.

Tym razem akcja miała miejsce na terenie Śląska, gdzie policjanci z Zarządu w Szczecinie Centralnego Biura Śledczego Policji działali przy wsparciu funkcjonariuszy śląskiej i zachodniopomorskiej Krajowej Administracji Skarbowej, pod nadzorem prokuratorów z Zachodniopomorskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Szczecinie. Zarzuty przedstawiono 22 osobom, z których 19 zostało zatrzymanych. W wyniku przeszukań zabezpieczono dokumenty oraz sprzęt elektroniczny, które zostaną poddane szczegółowej analizie.

Z ustaleń śledztwa wynika, że zatrzymani w wyniku ostatnich działań to pośrednicy biorący udział w nierzetelnym obrocie księgowym i końcowi odbiorcy faktur, którzy poprzez nieuprawnione zmniejszenie należności podatkowych, mogli spowodować straty Skarbu Państwa na około 3 mln zł. Osoby podejrzane zostały doprowadzone do zachodniopomorskiej Prokuratury Krajowej, gdzie 17 osobom przedstawiono zarzut dotyczący udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Pozostałe zarzuty dotyczyły prania pieniędzy, fałszerstwa faktur i przestępstw karnoskarbowych. 5 osób zostało tymczasowo aresztowanych na wniosek prokuratora.

Całe śledztwo, w którym występuje już ponad 350 podejrzanych jest prowadzone od 2018 roku i dotyczy „karuzeli podatkowej” działającej w ramach czterech grup przestępczych. Ustalono, że członkowie tych grup wprowadzili do obiegu faktury na kwotę blisko 1,5 mld zł, a straty Skarbu Państwa w wyniku ich działalności oszacowano na kwotę około 140 mln zł. Z ustaleń śledczych wynika, że proceder miał miejsce w okresie od 2017 do maja 2023 roku, głównie w Warszawie, Bielsku-Białej, Gliwicach, ale także w innych regionach Polski, jak również w Hiszpanii. Śledztwo jest wciąż rozwojowe.

źródło: CBSP

Facebook