Szkolenie grup realizacyjnych

źródło: Policja Mazowiecka

W dniach 21 czerwca i 5 lipca w Radomiu zostały zrealizowane szkolenia, w których czynny udział brali policjanci Grup Realizacyjnych, na co dzień funkcjonujących w Komendach Miejskich Policji garnizonu mazowieckiego. Przedsięwzięcie to zostało zorganizowane przez Sztab Policji KWP zs. w Radomiu przy współpracy z funkcjonariuszami Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji, którzy wcielili się w rolę prowadzących zajęcia, jak również zespołu podgrywającego.

Cele i założenia były realizowane w oparciu o analizę współczesnych zagrożeń w tym również związanych z reakcją funkcjonariuszy Policji na atak uzbrojonego napastnika, którego celem jest zabicie lub zranienie jak największej ilości osób w najkrótszym czasie.

Funkcjonariusze Grup Realizacyjnych na co dzień pełnią służbę patrolowo-interwencyjną, i to oni są w pierwszej kolejności kierowani celem podejmowania trudnych interwencji, które za każdym razem są obarczone wysokim stopniem ryzyka. Od policjantów Grup Realizacyjnych wymaga się odpowiedniego przygotowania taktycznego i wyposażenia.

Szkolenie realizowane było na obiektach taktycznych wykorzystywanych przez pododdział kontrterrorystyczny, przy użyciu broni wyposażonej w systemy konwersyjne oraz amunicję barwiącą ,,FX”, tak aby sytuacje były jak najbardziej  zbliżone do realnych. Policjanci doskonalili swoje umiejętności taktyki wejścia do pomieszczeń, również tych wielkopowierzchniowych, poruszanie się z bronią po ciągach komunikacyjnych oraz pokonywania przeszkód technicznych, jak również zatrzymywanie niebezpiecznych przestępców.

Na zakończenie policjanci GR mieli okazję wraz z komponentem bojowym pododdziału kontrterrorystycznego zrealizować wspólne założenie mające na celu sprawdzenie współdziałania w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowej.

źródło: Policja Mazowiecka

Facebook