Znikający podatnicy

CBŚP

Na polecenie prokuratora Pomorskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Gdańsku funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji zatrzymali 15 osób w śledztwie dotyczącym zorganizowanej grupy przestępczej wyłudzającej VAT. W trakcie czynności przeprowadzono przeszukania w siedzibach spółek objętych postępowaniem, biurach rachunkowych, kancelariach doradztwa podatkowego i centrach logistycznych, gdzie zabezpieczano obszerną dokumentację związaną z prowadzonym śledztwem.

Prokurator Pomorskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Gdańsku przedstawił zatrzymanym zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej kwalifikowany z art. 258 § 1 kk, poświadczenia nieprawdy w fakturach VAT kwalifikowane z art. 271 § 2 kk oraz popełnienia przestępstwa karnoskarbowych. Czyny zarzucane podejrzanym zagrożone są karą do 25 lat pozbawienia wolności.

Z uwagi na konieczność zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania, obawę matactwa oraz grożącą podejrzanym surową karę, prokurator skierował do Sądu wnioski o zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania wobec 5 osób Sąd w pełni podzielił argumentację prokuratora i zastosował tymczasowe aresztowanie wobec 3 podejrzanych na okres 3 miesięcy. Wobec dwóch podejrzanych Sąd uznał, że istnieje duże prawdopodobieństwo popełnienia zarzucanych im czynów i zastosował wobec nich dozór policji uznając ten środek za wystarczający do prawidłowego zabezpieczenia postępowania. Prokurator nie zgodził się z decyzją Sądu i skierował zażalenia na powyższe postanowienia. Wobec pozostałych podejrzanych prokurator zastosował środki zapobiegawcze w postaci m.in. dozoru Policji i zakazu opuszczania kraju, poręczenia majątkowego w wysokości 150 tysięcy złotych. Na poczet przyszłych kar prokurator dokonał zabezpieczeń majątkowych na mieniu podejrzanych w postaci nieruchomości o wartości ponad 2 milionów złotych, samochodów o wartości 250 tysięcy złotych oraz gotówki w łącznej wysokości ponad 50 tysięcy złotych.

Przedmiotowe śledztwo dotyczy grupy przestępczej, której działalność polegała na przejmowaniu kontroli nad spółkami, które wykorzystywane były do pełnienia roli tzw. „znikających podatników”, a następnie wystawianiu i przyjmowaniu nierzetelnych, nieodzwierciedlających rzeczywistych transakcji gospodarczych faktur VAT, od których nie odprowadzano podatku od towarów i usług oraz podawaniu nieprawdy w deklaracjach składanych dla podatku od towarów i usług, w wyniku czego doszło do uszczuplenia podatku w wysokości co najmniej 20 milionów złotych.

źródło: Prokuratura Krajowa

Facebook