Kartel bałkański

Europol

Na początku 2022 roku serbskie służby wszczęły postępowanie w sprawie kartelu narkotykowego zajmującego się przemytem kokainy z Ameryki Południowej do Unii Europejskiej. Z uwagi na międzynarodowy charakter tej sprawy, w działania dotyczące „kartelu bałkańskiego” zaangażowały się służby wielu krajów, w tym z Brazylii, Chorwacji, Francji, Polski, Portugalii, Hiszpanii, Słowenii i Stanów Zjednoczonych, przy wsparciu unijnego Morskiego Centrum Analiz i Operacji – Narkotyki (MAOC-N). Całość wykonywanych czynności koordynował Europol.

Z ustaleń śledczych wynika, że statki, które były wykorzystywane do przemytów narkotyków wypływały z wysp Republiki Zielonego Przylądka i innych portów znajdujących się na zachodnim wybrzeżu Afryki, obierając kurs na Brazylię, gdzie załadowywano nielegalny towar. Punktem docelowym transportów były europejskie porty, skąd następnie narkotyki trafiały na rynki krajów UE. Według śledczych organizatorem siatki przemytniczej był Serb, a w skład grupy głównie wchodzili obywatele krajów byłej Jugosławii. Podejrzani organizowali operacje przemytnicze wykorzystując szyfrowane platformy komunikacyjne Encrochat, Sky ECC i Anom. Analiza danych z komunikatorów oraz bieżące monitorowanie międzykontynentalnego ruchu rejsowego, pozwoliły ustalić osoby podejrzane oraz kanały przerzutu narkotyków.

W końcówce sierpnia została przeprowadzona skoordynowana operacja, głównie w Serbii oraz na Oceanie Atlantyckim, w wyniku której zatrzymano 6 osób, przeprowadzono kilkanaście przeszukań i przejęto mienie podejrzanych w postaci luksusowych samochodów, drogocennych zegarków i ponad 550 tysięcy euro w gotówce. Zablokowano również konta bankowe i zabezpieczono nieruchomości na czas trwającego postępowania. Ponadto na Atlantyku służby hiszpańskie przejęły transport 2,7 tony kokainy ukrytej na statku.

Centralne Biuro Śledcze Policji brało udział w międzynarodowej operacji służb i instytucji policyjnych poprzez szeroko zakrojoną wymianę informacji o osobach podejrzanych o organizację przemytów, a także analizę danych dotyczących morskich transportów, które mogły być wykorzystywane do działalności przemytniczej na ogromną skalę.

źródło: CBŚP na podstawie materiałów Europolu

Facebook