Active shooter

KGP

Działania tzw. active shooter (często w Polsce tłumaczone jako tzw. aktywny strzelec) charakteryzują się przede wszystkim nieprzewidywalnością i brutalnością działania. Sprawca, chcąc dać upust swojej frustracji, atakuje w miejscach, w których przebywa wiele osób, np.: placówkach edukacji, galeriach handlowych czy parkach. Napad agresji, chęć zemsty czy niepoczytalność są zazwyczaj głównymi siłami napędowymi jego działania.

Kontrterroryści z CPKP „BOA”, przedstawiciele Samodzielnych Pododdziałów Kontrterrorystycznych Policji z całego kraju oraz instruktorzy ze szkół Policji wzięli udział w szkoleniu. Scenariusz  przeprowadzonego przez instruktorów z USA szkolenia przygotowany był w oparciu o realne sytuacje, które miały miejsce w Stanach Zjednoczonych na przestrzeni ostatnich lat z udziałem tzw. active shooter. Policyjni kandydaci na instruktorów uczyli się podczas prowadzonych symulacji na co zwracać uwagę, kiedy już sami będą szkolili innych. Ważnym elementem ćwiczeń było również doskonalenie wykorzystania umiejętności, które każdy policjant posiada po zakończeniu szkolenia podstawowego w sytuacjach, w których trzeba będzie odeprzeć atak napastnika.

W tego typu sytuacjach ważniejsze od formy ataku jest to, jakie działania podejmą policjanci, którzy jako pierwsi pojawią się na miejscu zdarzenia – mówi koordynator szkolenia z  ramienia CPKP „BOA”. – Dlatego tak ważne jest między innymi to, aby znali oni zasady oraz procedury postępowania w tego typu sytuacjach. Dzięki temu będzie istniała szansa np. na uniknięcie albo zminimalizowanie zagrożenia. Ale żeby była możliwość przeprowadzenia tego typu zajęć, najpierw muszą wyszkolić się instruktorzy. I to właśnie był główny cel naszych ćwiczeń z funkcjonariuszami z FBI.

Instruktorzy z FBI, każdorazowo omawiając kolejne ćwiczone epizody, zwracali także szczególną uwagę na zachowanie zasad bezpieczeństwa podczas interwencji w zdarzeniach, gdzie istnieje bezpośrednie zagrożenie zdrowia i życia policjantów i osób postronnych. Na podstawie przeprowadzonego przez funkcjonariuszy FBI szkolenia w Biurze Kadr, Szkolenia i Obsługi Prawnej KGP opracowana zostanie koncepcja szkoleń specjalistycznych dla policjantów prewencji w zakresie reagowania na sytuacje z udziałem tzw. active shooter.

 

źródło: Policja

Facebook