Poszukiwania osób zaginionych

KGP

W dniach 16-17 listopada 2023 r. w Zielonej Górze, policyjni „poszukiwacze” z terenu garnizonu lubuskiego pod okiem ekspertów z Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji doskonalili swoje umiejętności z zakresu taktyki prowadzenia poszukiwań osób zaginionych oraz obsługi dedykowanej aplikacji, służącej do mapowania i wyznaczania sektorów poszukiwań.

Zajęcia obejmowały część praktyczną i teoretyczną i ich głównym celem było przygotowanie policjantów biorących udział w działaniach poszukiwawczych, do właściwego i efektywnego wykorzystania aplikacji, której dużą zaletą jest jej intuicyjna obsługa, zarówno w wersji na telefon komórkowy (dla nawigatorów) jak też na komputerze – w panelu koordynacji (dla planistów).

Pierwszego dnia zajęć uczestniczący w szkoleniu funkcjonariusze zapoznali się z funkcjonalnościami i możliwościami tego narzędzia, w kolejnym dniu mogli przećwiczyć nabyte umiejętności w trakcie symulowanych ćwiczeń przeprowadzonych na terenie miasta. Przygotowane dla nich zadania obejmowały między innymi: graficzne zobrazowanie i wyznaczenie obszaru objętego poszukiwaniami, skierowanie ratowników we wskazane miejsca, utrzymanie stałej łączności, reagowanie na polecenia wysyłane przez sztab oraz analizę i ocenę  dokładności pracy zespołów w terenie.

Dodatkowym elementem szkolenia były informacje przekazane uczestnikom przez psychologa z WPiIO BK KGP, który zapoznał policjantów z najważniejszymi zasadami prawidłowej i skutecznej komunikacji z osobami zgłaszającymi zaginięcie, pozwalającymi na efektywniejsze prowadzenie poszukiwań.

Szkolenie przeprowadzone w Zielonej Górze było jednym z wielu takich przedsięwzięć zorganizowanych w tym roku przy współudziale Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób Biura Kryminalnego KGP i wzięło w nim udział 46 policjantów z komórek ds. poszukiwań  podległych KWP w Gorzowie Wlkp. Na przestrzeni ostatnich kilkunastu miesięcy w podobnych szkoleniach, oprócz policjantów swoje umiejętności związane z obsługą aplikacji przy wsparciu ekspertów z KGP, ćwiczyli także żołnierze WOT oraz członkowie grup poszukiwawczo-ratowniczych zrzeszonych przy ochotniczej i państwowej Straży Pożarnej.

źródło: KGP

Facebook