Najnowsze

Walka o lepsze jutro

źródło: KPP w Lubinie

Mimo dużego zaangażowania w wykonywanie codziennych obowiązków służbowych, jako Komendant Powiatowy Policji w Lubinie – inspektor dr Joanna Cichla współpracuje z instytucjami zajmującymi się pomocą osobom pokrzywdzonym. Od kilku lat pomaga również pokrzywdzonym kobietom, prowadząc grupę wsparcia w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Lubinie, jako doświadczona pedagog, doktor nauk społecznych i socjoterapeutka specjalizująca się w zagadnieniu przeciwdziałania przemocy wewnątrzrodzinnej.

Spotkania grupy odbywają się w zamkniętej, bezpiecznej przestrzeni, gdzie nikt nie przeszkadza w swobodnej wypowiedzi, a podstawowym celem jej działania jest natychmiastowe usuwanie zagrożenia i zdrowia krzywdzonych kobiet.

Jak podkreśla dr Joanna Cichla – nie jest, to grupa psychoterapeutyczna w tradycyjnym znaczeniu. Filozofia pomagania w tej grupie zakłada jako priorytetowy cel zatrzymanie przemocy. Ponadto celem grupy wsparcia jest przezwyciężenie izolacji, zbudowanie szacunku do samej siebie, uzyskanie pomocy ze strony innych uczestniczek grupy, zbudowanie scenariuszy działania, pozyskanie wiedzy o procedurach i zasobach środowiska, o charakterze przemocy mężczyzn wobec kobiet. Pozwala to na opanowanie umiejętności potrzebnych dla przetrwania i zbudowania osobistych planów przetrwania.

Krzywdzone kobiety niejednokrotnie żyją w izolacji, są odcinane od rodziny i przyjaciół manipulacjami i pogróżkami ze strony partnera. Wstydzą się mówić o swoich przeżyciach. Dlatego uczestnictwo w grupie wsparcia dla kobiet doznających przemocy pozwala im wyjść z poczucia samotności, wstydu oraz samoobwiniania się. Ponadto grupa pozwala odnaleźć osoby, do których można zwrócić się o pomoc, nie wstydząc się siniaków i zadrapań na twarzy. Uczestnictwo w grupie daje kobietom szansę na obronę przed przerażeniem i rozpaczą, na znalezienie się wśród osób, które uważnie słuchają, wierzą w to, co mówią, okazują empatię i zrozumienie.

Jeżeli jesteś zainteresowana udziałem w Grupie wsparcia, to zapraszamy do kontaktu osobistego w siedzibie OIK PCPR przy ul. Składowej 3 w Lubinie,telefonicznego pod nr 76 847 96 91, bądź e-mail: pcpr@powiat-lubin.pl

 

źródło: KPP w Lubinie

Facebook