Nielegalny handel lekami

CBZC

Funkcjonariusze Zarządu w Poznaniu Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości zatrzymali mężczyznę zajmującego się sprzedażą w Internecie i w Darknecie leków bez wymaganych prawem zezwoleń.

Pieniądze z przestępczego procederu trafiały na konta bankowe podstawionych osób, a sam proces składania zamówień i ich wysyłka utrzymana była przez sprzedającego w warunkach całkowitej konspiracji, celem uniemożliwienia organom ścigania podjęcia działań wykrywczych, jak i zajęcia środków pochodzących z przestępstwa.

Funkcjonariusze zatrzymali również osobę, która pomagała podejrzanemu w prowadzeniu nielegalnej działalności poprzez założenie na swoje dane rachunku bankowego służącego do dokonywania nielegalnych transakcji finansowych.

Czynności procesowe prowadzone były pod adresami zamieszkania klientów podejrzanego oraz osób, na które były zarejestrowane telefony, które wykorzystywał podejrzany. Podczas przeprowadzonych przeszukań zabezpieczono telefony komórkowe, karty SIM, sprzęt komputerowy oraz karty bankomatowe.

Dodatkowo w trakcie czynności zabezpieczono gotowe do wysyłki klientom paczki zawierające leki, 27 walizek o pojemności 62 litry każda z lekami bądź opakowaniami po nich, przeszło 5100 opakowań i blistrów z lekami, około 20 litrów leków w substancjach płynnych, susz roślinny, gotówkę w kwocie ponad 80 tys. złotych oraz 2 sztabki złota. Na jednym z zabezpieczonych laptopów, w wyniku wstępnej analizy ujawniono komunikatory umożliwiające anonimową korespondencję, a także aplikacje zapewniające anonimowy dostęp do sieci Internet.

Do Prokuratury Regionalnej w Poznaniu złożono wniosek o zabezpieczenie majątkowe w kwocie przekraczającej 800 tys. złotych, na które składa się gotówka ujawniona w toku przeszukania oraz dwa mieszkania należące do podejrzanego, zakupione ze środków pochodzących z przestępstwa.

Sąd Rejonowy Poznań Stare Miasto w Poznaniu na wniosek prokuratora prowadzącego postępowanie wydał postanowienie o tymczasowym aresztowaniu zatrzymanego na okres 3 miesięcy.

źródło: CBZC

Facebook