Seminarium TR LF 2024

źródło: KWP w Rzeszowie

Biegli z zakresu badań traseologicznych Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie, uczestniczyli w międzynarodowym szkoleniu zorganizowanym dla użytkowników systemu TrasoScan.

W dniach 24-26 kwietnia 2024 roku w Pradze odbyło się „Seminarium TR LF 2024”, tematycznie ukierunkowane na szkolenie i doskonalenie umiejętności biegłych kryminalistyki z zakresu wykorzystywania nowych urządzeń do badania m.in. śladów traseologicznych. Warsztaty skupiły wielu ekspertów z różnych krajów. W seminarium uczestniczyli przedstawiciele policyjnych laboratoriów z Niemiec, Austrii, Szwajcarii, Czech, Słowacji, Finlandii, Litwy i Estonii.

Stronę polską reprezentowali: asp. Bartosz Stankiewicz – biegły z zakresu badań traseologicznych Wydziału Badań Daktyloskopijnych i Traseologicznych Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji, asp. sztab. Roman Juchimowicz – biegły z zakresu badań traseologicznych Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Białymstoku oraz kom. Andrzej Gwizdała i Monika Kowal – biegli z zakresu badań traseologicznych Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Rzeszowie.

Tematyka spotkania obejmowała badania nad wartością dowodową śladów kryminalistycznych oraz możliwości wykorzystania nowoczesnych metod przetwarzania obrazu z wykorzystaniem oprogramowania LUCIA Forensic. Omawiane narzędzia wykorzystywane są w badaniach traseologicznych i gromadzenia śladów obuwia w policyjnych zbiorach. Ważnym elementem spotkania były warsztaty z zakresu digitalizacji obrazów śladów za pomocą profesjonalnych urządzeń i skanerów dedykowanych badaniom kryminalistycznym. Zaprezentowana została nowa wersja oprogramowania LUCIA Forensic 8.20 oraz aktualny stan możliwości urządzeń: TrasoScan, DactyScope, UniScope, BalScan, ToolScan.

źródło: KWP w Rzeszowie

Facebook