Finansowanie terroryzmu i przemyt imigrantów

źródło: Prokuratura Krajowa

Lubelski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Lublinie nadzoruje śledztwo w sprawie międzynarodowej zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się nielegalnym przemytem imigrantów i finansowaniem terroryzmu. Czynności w śledztwie były prowadzone z udziałem Straży Granicznej i Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Śledztwo nadzorowane przez  Lubelski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Lublinie dotyczy zorganizowanej grupy przestępczej mającej na celu popełnianie przestępstw polegających na organizowaniu, w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, wbrew przepisom ustawy przekraczania granicy białorusko-polskiej, obcokrajowcom nieposiadającym dokumentów uprawniających do przekroczenia granicy Unii Europejskiej, celem ich dalszego transportu do krajów Europy Zachodniej. W skład grupy wchodzą  zarówno obywatele Polscy, Ukraińcy, Irakijczycy i Białorusini. Proceder polegał na nielegalnej migracji Irakijczyków, Syryjczyków i Palestyńczyków organizowanej na granicy polsko – białoruskiej w kierunku granicy Niemieckiej.

W trakcie postępowania prokurator ustalił, że osobą odpowiedzialną za organizowanie miejsca przekroczenia granicy, wynajem kurierów do transportu cudzoziemców do Niemiec oraz płatności był przebywający w Niemczech mężczyzna, przedstawiający się jako Abu Noh, który działał wspólnie i w porozumieniu z Mohammedem K . Mężczyźni w ramach ustalonego podziału ról, za pośrednictwem kurierów przekazywali mieszkającemu w Warszawie obywatelowi Ukrainy oraz obywatelowi Turcji, znaczne ilości pieniędzy, które służyły do opłacania osób transportujących nielegalnych imigrantów z terenów przygranicznych z Białorusią do Niemiec. Podejrzani organizowali tzw. „Biuro podróży” dla obywateli Jemenu, Iranu Syrii szlakiem białoruskim i bałkańskim.

Dotychczas w toku śledztwa prokurator ustalił 51 osób biorących udział w zorganizowanej grupie przestępczej mającej na celu organizowanie, w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, wbrew przepisom ustawy, przekraczania granicy białorusko-polskiej, obcokrajowcom nieposiadającym dokumentów uprawniających do jej przekroczenia. Aktualnie śledztwo prowadzone  jest przeciwko 36 podejrzanym, którym przedstawiono zarzuty popełnienia przestępstw określonych w art. 258 § 1,3 kk w art. 264 § 1  kk i inne.

W toku śledztwa ustalono, iż AHMAD R. ps. „Abu Noh” wspólnie i w porozumieniu z Mohammedem A. ps. „Abu Josef” kierował zorganizowaną grupą przestępczą mającą na celu popełnianie przestępstw polegających na organizowaniu, w celu osiągnięcia korzyści majątkowych przekraczania granicy białorusko-polskiej, obcokrajowcom nieposiadającym dokumentów uprawniających do przekroczenia granicy Unii Europejskiej, celem ich dalszego transportu do krajów Europy Zachodniej.

Śledztwo Lubelskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Lublinie prowadzone jest w ścisłej współpracy ze stroną Niemiecką, Niderlandzką i Litewską. W dalszej kolejności przeprowadzono cyberrozpoznanie, wskazano 7 numerów portfeli kryptowalut należących do AHMADA R. Analiza kryptowalutowa pozwoliła powiązać przedmiotowe konta z klastrami zidentyfikowanymi na stronach Ministerstwa Obrony Izraela jako konta Hezbollahu oraz Palestyńskiego Jihadu.  Ze wstępnych ustaleń wynika, że poprzez portfele kryptowalutowe przekazanych zostało  nie mniej niż 30 milionów USD na finansowanie terroryzmu. Środki przekazywane były również do instytucji zidentyfikowanej jako „Buy Cash and Money Transfer”, która jest objęta sankcjami przez Ministerstwo Skarbu Stanów Zjednoczonych. Suma transferów do powyższego serwisu to ponad 13 milionów USD.

W toku dalszych czynności prokurator ustalił, że jeden z portfeli źródłowych należał do podejrzanego w niniejszej sprawie Mohameda K., najbliższego współpracownika AHMADA R. Wstępna analiza ustalonych portfeli wskazuje, że przez przedmiotowe portfele od 2021 roku przepłynęło około 581 milionów USD.

Prokuratorskie zarzuty

Prokurator Lubelskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Lublinie po zgromadzeniu dowodów i dokonaniu powyższych ustaleń skierował Europejski Nakaz Dochodzeniowy dotyczący realizacji czynności procesowych przeprowadzanych w ramach celowanego Europejskiego Nakazu Aresztowania i 23 kwietnia AHMAD R. w ramach powyższej współpracy został zatrzymany. Przy podejrzanym zabezpieczono znaczne ilości środków pieniężnych oraz metalowych wyrobów biżuteryjnych, w kolorze złota, które są obecnie przedmiotem badań.

Na podstawie zebranych dowodów prokurator Lubelskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Lublinie wydał  postanowienia o przedstawieniu zarzutów w tym wobec AHMADA R. kierowania zorganizowaną grupą przestępczą kwalifikowane z art. 258 § 1 i 3 kk, organizowania wbrew przepisom ustawy nielegalnego przekraczania granicy kwalifikowane z art. 264 § 3 kk w zw. z art. 12 §1 kk w zw. z art. 65§1 kk  oraz finansowania terroryzmu z art. 165a 1 kk w zw. z art. 12 § 1 kk oraz Mohammedowi K. kierowania zorganizowaną grupą przestępczą kwalifikowane z art. 258 § 1 i 3 kk, organizowania wbrew przepisom ustawy nielegalnego przekraczania granicy kwalifikowane z art.264 § 3 kk oraz finansowania terroryzmu kwalifikowane z art. 165a 1 kk w zw. z art. 12 § 1 kk.

Śledztwo objęte jest szeroką współpracą międzynarodową pod patronatem Eurojustu, mającą na celu koordynację działań procesowych i pozaprocesowych pomiędzy przedstawicielami Litwy, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych Ameryki oraz Polski dotyczących organizacji nielegalnej migracji z krajów Arabskich przez Białoruś do Unii Europejskiej. Na bieżąco ze stronami niemiecką i niderlandzką  były konsultowane szczegóły dotyczące przeprowadzanie wspólnych realizacji procesowych w tym przeszukań i zatrzymań podejrzanego obywatela Syrii  – AHMADA R.

źródło: Prokuratura Krajowa

Facebook