Śledztwa powybuchowe pod okiem FBI

cbśp

Na terenie Ośrodka Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych w Orzyszu odbyło się kilkudniowe szkolenie z zakresu prowadzenia śledztw powybuchowych. Organizatorami tego unikalnego przedsięwzięcia był Wydział do zwalczania Aktów Terroru CBŚP, FBI oraz ambasada Stanów Zjednoczonych w Polsce.

Uczestnicy szkolenia składający się z funkcjonariuszy Zespołu Miniersko – Pirotechnicznego CBŚP oraz Minerów – Pirotechników z Samodzielnych Pododdziałów Kontrterrorystycznych Policji z całego kraju mieli za zadanie przećwiczenie procedur wykorzystywanych podczas prowadzonych śledztw powybuchowych oraz poszerzenie wiedzy z zakresu oddziaływania zjawisk fizyko – chemicznych różnych samodziałowych materiałów i urządzeń wybuchowych na otoczenie i inne osoby.

Przeprowadzone szkolenie pod okiem instruktorów minierów-pirotechników z FBI oraz TEDAC FBI, dało uczestnikom unikalną szansę, aby porównać procedury i techniki działania stosowane w prowadzeniu śledztw powybuchowych wykorzystywanych przez FBI z tymi w Polsce, a także wymienić się doświadczeniami.

Centrum Analityczne Terrorystycznych Urządzeń Wybuchowych FBI zostało utworzone w 2003 roku. Jednym z jego głównych zadań jest analizowanie i wykorzystywanie danych związanych z improwizowanymi ładunkami wybuchowymi, użytymi w zamachach terrorystycznych niemal na całym świecie. Wiele urządzeń wybuchowych, które zostały wykorzystane w zamachach trafia właśnie do TEDAC gdzie technicy, naukowcy czy analitycy mogą poznać budowę tych urządzeń, nowe trendy w ich konstrukcji oraz komponentach wykorzystywanych do ich budowy.

źródło: CBŚP

Facebook