Najnowsze

Rozpoznanie minersko-pirotechniczne – Straż Graniczna

źródło: Nadodrzański OSG

Pirotechnicy z Placówki Straży Granicznej w Zielonej Górze-Babimoście pełniący służbę na lotnisku, będą mogli wykorzystywać nowe specjalistyczne urządzenia do wykonywania zadań z rozpoznania minersko-pirotechnicznego.

 

W ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 Nadodrzański Oddział Straży Granicznej otrzymał dofinansowanie do projektu „Zakup sprzętu do działań minersko – pirotechnicznych dla Placówki Straży Granicznej w Zielonej Górze – Babimoście”.Wartość projektu wyniosła 638 985 zł, a wartość dofinansowania 518 500 zł (poziom dofinansowania: 85%).

 

źródło: Nadodrzański OSG

źródło: Nadodrzański OSG

Zakupiony został lekki kombinezon podchodzeniowy z hełmem dla pirotechnika, przenośne urządzenie rentgenowskie umożliwiające zdalne prześwietlanie materiałów i urządzeń wybuchowych i wysięgnik teleskopowy z manipulatorem, umożliwiający operatorowi sprawne podnoszenie podejrzanych ładunków z bezpiecznej odległości. Odbiór sprzętu został poprzedzony cyklem szkoleń dla funkcjonariuszy z PSG w Zielonej Górze – Babimoście z zakresu obsługi i użytkowania.

Projekt przyczyni się do zapewnienia bezpieczeństwa w komunikacji lotniczej przed zagrożeniami o charakterze terrorystycznym w Porcie Lotniczym Zielona Góra-Babimost oraz dostosowania infrastruktury lotniska do obowiązujących standardów.

źródło: Straż Graniczna

Facebook