Odbicie zakładników w wieżowcu – ćwiczenia

źródło: Policja

Pokonywanie przeszkód w wielopiętrowym budynku, odbijanie zakładników, ewakuacja zakładników, udzielanie pierwszej pomocy – w tych elementach doskonalili swoje umiejętności policjanci Centralnego Biura Śledczego Policji, Wydziału Realizacyjnego KSP, BOA KGP i jednostek antyterrorystycznych komend wojewódzkich.

 

źródło: Policja

źródło: Policja

 

W ćwiczeniach udział wzięły również jednostki realizacyjne Straży Granicznej, Żandarmerii Wojskowej oraz ABW.

 

Kilkudniowe ćwiczenia zgrywające dla służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo zorganizowała sekcja realizacji i zabezpieczenia warszawskiego zarządu CBŚP. Głównym zadaniem było zgranie przedstawicieli sekcji realizacyjnych wszystkich służb w kilku ważnych elementach.

 

źródło: Policja

źródło: Policja

 

Założeniem było doskonalenie technik pokonywania przeszkód podczas odbijania terrorystom wielopiętrowego budynku, w którym znaleźli się zakładnicy. Ćwiczono wejścia siłowe do pomieszczeń (z użyciem różnych narzędzi), odbijanie zakładników, ich ewakuację oraz pomoc przedmedyczną w przypadku zranień funkcjonariuszy biorących udział w akcji.

 

źródło: Policja

Facebook