Niebieska e-skrzynka

źródło: Policja

Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie opracował program prewencyjny „Niebieska e-skrzynka”.

Celem programu jest umożliwienie swobodnego, nieskrępowanego oraz anonimowego dostępu dzieci i młodzieży do instytucji zajmujących się problematyką patologii społecznych oraz do samej Policji.

Program ma ułatwić dzieciom i młodzieży możliwość swobodnej, nieskrępowanej wypowiedzi na pojawiające się problemy. Dlatego też „Niebieska e-skrzynka” może być przysłowiową deską ratunku dla dzieci, potrzebujących pomocy.

źródło: Policja Lubelska

źródło: Policja Lubelska

Wśród zagrożeń na które narażone są dzieci i młodzież wymienić można między innymi narkomanię, alkoholizm, prostytucję, sekty, pedofilię czy cyberprzemoc. W ostatnim czasie szczególnie pedofilia wydaje się być dużym zagrożeniem dla dzieci. Potwierdzeniem powyższego zjawiska są spektakularne zatrzymania sprawców tych przestępstw. Istnieje też druga strona tego problemu – a jest nią przemoc domowa. Najczęściej do przemocy domowej dochodzi w kontaktach mąż – żona a następnie rodzice – dzieci.

Adres e-mail programu to: niebieska.eskrzynka@lu.policja.gov.pl

Jednocześnie policjanci przypominają, że każda osoba, która wykorzysta ten adres w sposób złośliwy lub dla żartu, albo wywoła fałszywy alarm, naraża się na odpowiedzialność karną.

Cele główne programu:

Umożliwienie stałego, nieskrępowanego dostępu dzieciom i młodzieży szkolnej do instytucji pomocowych oraz Policji na terenie województwa lubelskiego. Podniesienie poczucia bezpieczeństwa dzieci i młodzieży na terenie szkoły jak i poza nią.

Celami pośrednimi programu są zacieśnienie współpracy placówek oświatowych i instytucji zajmujących się problematyką dzieci i młodzieży z Policją w zakresie przeciwdziałania patologiom wśród dzieci i młodzieży szkolnej. Poprawa rozpoznania w zakresie występujących wśród dzieci i młodzieży szkolnej zagrożeń związanych z różnego rodzaju patologiami społecznymi. Wspieranie działań i inicjatyw służących wzrostowi poczucia bezpieczeństwa dzieci i młodzieży.

 

źródło: POLICJA LUBELSKA

 

 

Facebook