Psy patrolowo-tropiące rozpoczęły służbę

źródło: Centrum Szkolenia Policji

Po 108 dniach szkoleniowych 19 policjantów ukończyło kurs specjalistyczny dla przewodników psów patrolowo – tropiących „SEPT-3/15”.

25 lutego br. odbyło się pożegnanie absolwentów, w którym uczestniczyli przedstawiciele kierownictwa i kadry dydaktycznej Zakładu Kynologii Policyjnej w Sułkowicach. Początek kursu dla większości funkcjonariuszy stanowił duże wyzwanie, gdyż był to ich pierwszy kontakt z psami służbowymi.

 

źródło: Centrum Szkolenia Policji

źródło: Centrum Szkolenia Policji

 

W miarę upływu czasu, kiedy więź z czworonogami stawała się coraz silniejsza i wzrastało wzajemne zaufanie, zwiększał się również poziom efektywności szkolenia. Ćwiczenia praktyczne, takie jak posłuszeństwo, pokonywanie przeszkód terenowych, tropienie śladów ludzkich i elementy pozoracji, przeplatane były zajęciami z teoretycznej tresury psów, pierwszej pomocy oraz kształtowaniem sprawności fizycznej.

 

źródło: Centrum Szkolenia Policji

źródło: Centrum Szkolenia Policji

 

Zajęcia realizowano o różnych porach dnia i nocy oraz w zróżnicowanym terenie, ze względu na specyfikę pracy z psami tej kategorii.

 

źródło: Centrum Szkolenia Policji

źródło: Centrum Szkolenia Policji

 

Egzamin końcowy został zaliczony przez wszystkich funkcjonariuszy i ich psy z wynikiem pozytywnym. Każdy z uczestników otrzymał świadectwo ukończenia kursu specjalistycznego, natomiast psom służbowym wystawiono stosowne atesty w książkach psa.

źródło: Centrum Szkolenia Policji

Facebook