Luksusowe pojazdy pomocy drogowej

źródło: CBŚP

Podkarpaccy funkcjonariusze Służby Celnej i CBŚP w Tarnobrzegu rozpracowali zorganizowaną grupę przestępczą zajmującą się sprowadzaniem do kraju luksusowych pojazdów jako rzekomych pojazdów pomocy drogowej.

Na trop grupy wpadli funkcjonariusze Służby Celnej z rzeszowskiego Urzędu Celnego i funkcjonariusze CBŚP w Tarnobrzegu, którzy rozpracowali przestępczy proceder polegający na zakupie luksusowych samochodów osobowych na terenie krajów UE oraz sprowadzaniu ich do kraju, jako pojazdów pomocy drogowej. Spełnienie wymogów i przeróbki na samochody osobowe potwierdzała jedna ze stacji diagnostycznych na terenie województwa dolnośląskiego.

Przeróbki samochodów były całkowicie fikcyjne, pojazdy nigdy nie spełniały wymogów dla pojazdów specjalistycznych według polskiego prawa. Samochody były kupowane przez podstawione osoby, które nie prowadziły nigdy działalności gospodarczej. Następnie były odsprzedawane różnym firmom, aby docelowo trafić do dalszej sprzedaży na teren województwa podkarpackiego. Samochody były przywożone do kraju jako specjalistyczne a nie osobowe. Rejestrowano je na terenie województwa dolnośląskiego oraz świętokrzyskiego bez uiszczenia akcyzy.

 

źródło: CBŚP

źródło: CBŚP

 

W ten sposób w latach 2013-2014 grupa wprowadziła do Polski co najmniej 130 samochodów, których wartość w większości przypadków przekraczała 100 tys. złotych. Uszczuplenia Skarbu Państwa z tytułu nieuiszczonego podatku akcyzowego szacowane są na co najmniej 3,5 mln. złotych.

Postępowanie prowadzone jest pod nadzorem Prokuratury Apelacyjnej w Rzeszowie, która przedstawiła zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej 13 osobom, w tym również diagnostom potwierdzającym fikcyjne przeróbki. Wobec wszystkich osób zastosowano środki zapobiegawcze w postaci poręczeń majątkowych, zakazu opuszczania kraju oraz dozoru Policji.  Sprawcom grożą wysokie kary finansowe oraz kary pozbawienia wolności do lat 8.

źródło: CBŚP

Facebook