Rzeczoznawcy z zarzutami

źródło: policja

Czterech rzeczoznawców dużej firmy ubezpieczeniowej zatrzymali funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji w Warszawie.

Policjanci CBŚP zebrali materiał dowodowy świadczący o tym, że rzeczoznawcy w toku prowadzonych przez siebie 62 postępowań likwidacyjnych w celu wypłaty nienależnych odszkodowań z polis AC i OC wprowadzali w błąd osoby odpowiedzialne za wypłaty poprzez poświadczanie niezgodnie z faktami zasadności i prawidłowości wyliczeń szkód komunikacyjnych związanych z ich likwidacją. Z tego procederu uczynili sobie stałe źródło dochodów.

Śledztwo prowadzone jest pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Warszawie i dotyczy spraw które miały miejsce w latach 2000 – 2005. W tym czasie w Warszawie doszło do kilkuset zdarzeń będących podstawą wypłat z tytułu umów ubezpieczeń komunikacyjnych poprzez fikcyjne kolizje drogowe, sporządzanie przez uczestników kolizji fałszywych oświadczeń, co do ich przebiegu. Oświadczenia były przedkładane przy zgłaszaniu szkód komunikacyjnych i służyły do wprowadzania w błąd pracowników towarzystw ubezpieczeniowych i stanowiły podstawę wszczęcia postępowań odszkodowawczych i wypłat nienależnych odszkodowań z tytułu zdarzeń ubezpieczeniowych. Proceder polegał również na innych zabiegach zmierzających do wyłudzeń mienia znacznej wartości na szkodę towarzystw ubezpieczeniowych.

Policjanci ustalili, że osoby wchodzące w skład zorganizowanej grupy przestępczej i osoby z nimi współpracujące oszukiwały towarzystwa ubezpieczeniowe poprzez zgłaszanie fikcyjnych kolizji pojazdów celem wypłaty odszkodowań komunikacyjnych. Ponadto zgłaszane kolizje samochodowe nie miały faktycznie miejsca. Samochody były odpowiednio „przygotowywane” do zgłoszenia kolizji poprzez montaż wielokrotnie wykorzystywanych uszkodzonych części pochodzących z innych pojazdów oraz dokonywania kolizji na terenie warsztatów samochodowych.

Na chwilę obecną w sprawie zarzuty m.in. oszustw i poświadczenia nieprawdy usłyszało 26 osób.

 

źródło: CBŚP

Facebook