Policjanci szkolą się z bezpieczeństwa – przygotowania do ŚDM

źródło: KWP w Bydgoszczy

Przygotowując się do zapewnienia bezpieczeństwa podczas obchodów Światowych Dni Młodzieży policjanci z Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy przeprowadzili w dniu wczorajszym, 9.05.br., szkolenie dla funkcjonariuszy z komend miejskich i powiatowych garnizonu kujawsko-pomorskiego.

W trakcie szkolenia omówiono zagadnienia dotyczące zagrożeń mogących wystąpić w trakcie organizacji uroczystości kościelnych, przestępstw popełnianych na szkodę osób duchownych, zasad postępowania w przypadku podejrzenia zagrożeń o charakterze terrorystycznym. Oprócz tego przypomniano zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Na szkoleniu poruszono również problematykę zabezpieczenia dóbr kultury pozostających na wyposażeniu parafii, a także bezpiecznego zachowania w trakcie korzystania ze środków komunikacji elektronicznej.

źródło: KWP w Bydgoszczy

źródło: KWP w Bydgoszczy

 

Szkolenie było jednym z etapów przygotowań do zabezpieczenia bezpieczeństwa podczas obchodów Światowych Dni Młodzieży w Krakowie. Kolejnym zaplanowanym przedsięwzięciem jest szkolenie wszystkich wolontariuszy z województwa kujawsko-pomorskiego udających się na ŚDM.

źródło: KWP w Bydgoszczy

Facebook