OMYA 2016

źródło: Policja Świętokrzyska

Na terenie powiatu opatowskiego odbyły się ćwiczenia dowódczo-sztabowe policji i straży pożarnej pod kryptonimem „OMYA 2016”. Celem ćwiczeń była między innymi weryfikacja istniejących procedur na wypadek sytuacji kryzysowej oraz doskonalenie współdziałania sił policyjnych w sytuacjach kryzysowych. Sprawdzono także umiejętności podejmowania trafnych decyzji w czasie działań, umiejętności współdziałania z podmiotami poza policyjnymi na szczeblu kierowania i dowodzenia w zakresie prowadzenia działań związanych z sytuacją zagrożenia.

źródło: Policja Świętokrzyska

źródło: Policja Świętokrzyska

O godzinie 9.00 służby ratunkowe otrzymały zgłoszenie o wypadku kolejowym na ternie przemiałowni firmy „OMYA” w Jasicach. Kolejna informacja dotyczyła kradzieży środków chemicznych oraz podejrzanych uciekających w kierunku miejscowości Bidziny, gdzie doszło do zdarzenia drogowego i pożaru na terenie firmy „SKAR” zajmującej się dystrybucją asfaltu. Według uzyskanych informacji sprawcy wypadku drogowego pozostawili rannego na miejscu zdarzenia, jeden z nich zbiegł i ukrył się w kompleksie leśnym.

źródło: Policja Świętokrzyska

źródło: Policja Świętokrzyska

W związku z tymi zdarzeniami uruchomiono sztab kryzysowy koordynujący działania zmierzające do zatrzymania sprawcy wypadku, neutralizacji miejsca zdarzenia drogowego oraz pożaru. Działania straży pożarnej, policji i jednostek ratownictwa medycznego pozwoliły we właściwy sposób zareagować na zaistniałe zdarzenia. Szybko ugaszono pożar, zaopatrzono rannych oraz zatrzymano podejrzanych o usiłowanie kradzieży materiałów chemicznych. W trakcie trwania ćwiczeń sprawdzono również działanie systemu łączności KSRG w ramach współdziałania policji i straży pożarnej.

Realizowane ćwiczenia były nie tylko sprawdzianem dla służb, ale jednocześnie cennym doświadczeniem przydatnym  w sytuacji wystąpienia podobnych sytuacjach kryzysowych.

źródło: Policja Świętokrzyska

Facebook